PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Bồi dưỡng NV xây dựng  1. Thông báo mở các khoá bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình (KG 20/02/2012)
  2. Nghiệp vụ định giá xây dựng - DG
  3. Nghiệp vụ Quản lý dự án - QLDA
  4. Nghiệp vụ Chỉ huy trưởng công trình xây dựng - CHTCT
  5. Nghiệp vụ Giám sát thi công xây dựng công trình - TVGS