PDA

View Full Version : Giới thiệu các thầy cô trong Bộ môn Cầu hầm!boulder
14/03/07, 09:01 AM
Mình xin được giới thiệu các thầy cô trong Bộ môn Cầu hầm để các bạn nào chưa biết hết thì biết thêm, nếu có gì sai sót mong thầy Lan bổ sung thêm nhé thầy.

1. GVC.ThS. Lê Văn Lạc (Tổ trưởng Bộ môn)
2. GV.ThS. Hoàng Phương Hoa (đang làm NCS tiến sĩ tại Canada)
3. GV.ThS. Nguyễn Xuân Toản
4. GV.ThS. Nguyễn Văn Mỹ
5. GV.ThS. Nguyễn Lan
6. GV.ThS. Nguyễn Hoàng Vĩnh
7. GV.KS. Nguyễn Duy Thảo (chưa biết thầy học xong Cao học chưa?!)
8. KS. Đỗ Quang Trung
9. KS. Đỗ Việt Hải
10. KS. Cao Văn Lâm
11. KS. Hồ Mạnh Hùng
12. KS. Đặng Phước Toàn