PDA

View Full Version : Ai dùng phần mềm Midas/Civil ver 6.7.1 ?banghn
10/09/08, 09:29 AM
Anh chị em nào dùng (có) phần mềm Midas/Civil ver 6.7.1 thì làm ơn share cho tôi với.

Địa chỉ liên hệ thebluesky134@gmail.com

Thanks for sharing !!!

maiyeu2307
10/09/08, 11:34 AM
Hãy tìm trước nhé bạn, bạn có thể vào mục tin học ứng dụng đó
Bạn vào đây để tìm nhé trong này có cả bản 7.01 full rồi đó: http://cauduongbkdn.com/f@rums/f28-ng-dng-b-mn-cu.html