PDA

Xem phiên bản đầy đủ : MOST--The bridgegabbly
16/09/08, 06:08 PM
Một đoạn video cảm động về người quản lý cầu.Công việc của anh là điều khiển nâng một nhịp cầu lên trong trường hợp thông thuyền ban đêm.Một sự cố đã xẩy ra khi cầu đột nhiên cất lên khi có một đoàn tàu lửa sắp qua.Người con trai duy nhất của ông đang ở dưới cầu và ông đã quyết định...

http://www.youtube.com/watch?v=ZRLRSXd4fzA