PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Chiều dày lu lèn của lớp CPDDtrangtri
27/09/08, 11:52 PM
Em kính chào Thầy, Cô và các bạn!
Em xin hỏi: Trong đồ án của em có lớp móng trên bằng CPDD loại 2 Dmax 37,5 dày 20cm. Trong 22TCN 334-06 có qui định: Chiều dày của mỗi lớp thi công sau khi đầm nén không nên lớn hơn 15 cm đối với lớp móng trên và chiều dày tối thiểu không nhỏ hơn 3 lần Dmax. Như vậy trường hợp của em nếu chia thành 2 lớp hoặc để 1 lớp thì không thỏa 2 điều này. Nếu để nguyên 1 lớp dày 20 cm để thi công thì có được không?? Khi đó công đầm nén sẽ lớn, số lượt lu lèn/ điểm nhiều... Trong thực tế để đầm nén hiệu quả lớp CPDD 20cm, đơn vị thi công sẽ làm gì?
Thầy, cô và các bạn cho mình ý kiến. Xin chân thành cám ơn.

canghoccangdot
28/09/08, 07:57 AM
Em kính chào Thầy, Cô và các bạn!
Em xin hỏi: Trong đồ án của em có lớp móng trên bằng CPDD loại 2 Dmax 37,5 dày 20cm. Trong 22TCN 334-06 có qui định: Chiều dày của mỗi lớp thi công sau khi đầm nén không nên lớn hơn 15 cm đối với lớp móng trên và chiều dày tối thiểu không nhỏ hơn 3 lần Dmax. Như vậy trường hợp của em nếu chia thành 2 lớp hoặc để 1 lớp thì không thỏa 2 điều này. Nếu để nguyên 1 lớp dày 20 cm để thi công thì có được không?? Khi đó công đầm nén sẽ lớn, số lượt lu lèn/ điểm nhiều... Trong thực tế để đầm nén hiệu quả lớp CPDD 20cm, đơn vị thi công sẽ làm gì?
Thầy, cô và các bạn cho mình ý kiến. Xin chân thành cám ơn.

canghoccangdot xin có một số ý kiến!
- Theo 22TCN 334-06 thì đúng như vậy, nhưng tiêu chuẩn không bắt buộc chúng ta phải làm vậy, nó chỉ khuyên chúng ta nên làm như vậy thôi. Bạn trangtri hoàn toàn có thể thi công 1 lớp dày 20cm khi có được phương tiện đầm nén hiệu quả tuơng ứng với chiều dày đó:Smile183:.
- Khi đó tốc độ dây chuyền sẽ nhanh hơn. Công đầm nén, số lượt lu/điểm còn phụ thuộc vào phương tiện lu lèn mà bạn chọn.
- Thực tế, canghoccangdot cũng đã từng được thấy một số đơn vị thi công lu lèn lớp CPDD 20cm mà không chia làm 2 lớp.
Mong cả nhà đóng góp ý kiến!

nguyenhan
28/09/08, 12:02 PM
theo mình biết thì ngoài thực tế không được lu lèn một lớp nếu dự án đó có vốn đầu tư nước ngoài,trong trường hợp móng trên 20cm và cỡ hạt dmax37,5 thì vẫn chia ra 2 lớp.có thể có một số nơi họ vẫn cho lu nhưng mình nghĩ sẽ khó đạt độ chặt quy định.trong đồ án có thể bạn cho lu một lần cũng được

truongsinhbk
28/09/08, 03:41 PM
Mình đồng ý với bác canghoccangdot lớp CPDD mà bạn nói chúng ta có thể thi công 1 lớp 20cm vì trong tiêu chuẩn chỉ là khuyến cáo còn thực tế chúng ta có thể chọn loại lu thích hợp để thi công nó mà không ảnh hưởng đến năng suất.
Thầy NBC đã từng dạy chúng tớ Tiêu chuẩn là để tam khảo,thực tế mới quan trọng.Trong trường họp này bạn dựa vào Tiêu chuẩn tớ chắc chắn bạn sẽ lẫn quẫn mãi với nó đó.chúc bạn thành công, hãy bảo vệ chính kiến của mình nhé, đừng sợ.
Hãy tin rằng chúng ta sẽ giỏi vì chúng ta có những người thầy tuyệt vời.

vacdem00x3
28/09/08, 06:09 PM
Em kính chào Thầy, Cô và các bạn!
Em xin hỏi: Trong đồ án của em có lớp móng trên bằng CPDD loại 2 Dmax 37,5 dày 20cm. Trong 22TCN 334-06 có qui định: Chiều dày của mỗi lớp thi công sau khi đầm nén không nên lớn hơn 15 cm đối với lớp móng trên và chiều dày tối thiểu không nhỏ hơn 3 lần Dmax. Như vậy trường hợp của em nếu chia thành 2 lớp hoặc để 1 lớp thì không thỏa 2 điều này. Nếu để nguyên 1 lớp dày 20 cm để thi công thì có được không?? Khi đó công đầm nén sẽ lớn, số lượt lu lèn/ điểm nhiều... Trong thực tế để đầm nén hiệu quả lớp CPDD 20cm, đơn vị thi công sẽ làm gì?
Thầy, cô và các bạn cho mình ý kiến. Xin chân thành cám ơn.

Trong trường hợp này nếu theo TC ko áp dụng được vì không thỏa mãn hai điều như bạn nói .
Thực tế đơn vị thi công có hai cách để thi công ( tùy theo yêu cầu trong thiết kế)
+ Thi công 1 lớp với chiều dày lu lèn 20 cm : có sử dụng lu rung ( thực tế mình đang thi công)
+ Thi công hai lớp mỗi lớp dày 10 cm không sử dụng lu trên 10T.
Mình xin nói thêm: Thực tế mình đã từng thi công 02 Lớp Đá 4x6 kẹp đất mỗi lớp dày 10cm rồi . Về chiều dày lu lèn 10 cm có thể lu lèn được.

nbc
28/09/08, 06:22 PM
Các ý kiến mọi người đã thảo luận nhiều, và có vẻ như câu chuyện đã được làm sáng tỏ. nbc chỉ xin có thêm một vài thông tin:

- Lu lèn CPDĐ ngoài thực tiễn có nhiều đơn vị thi công đã quá lạm dụng việc dùng lu rung: lu quá nhiều lần, sử dụng tần số rung lớn --> làm vỡ đá dăm nhiều, CPĐD bị phân tầng --> điều này có thể dẫn đến quy định về 3.Dmax như trong 22TCN 334:2006; Thực tế nếu không dùng lu rung, Dmax chỉ cần không lớn hơn 0,8.H - chiều dày sau khi đầm nén xong của lớp đá dăm là đủ điều kiện không làm vỡ đá khi lu, yêu cầu còn lại (H >=10cm) để máy lu không làm hỏng nền đất phía dưới lớp CPĐD.

- Sau khi lu CPĐD bằng lu rung 8 - 10 lượt/điểm nên dùng lu bánh lốp loại nặng để lu lèn CPĐD đạt độ chặt yêu cầu; nếu không có lu bánh lốp, có thể dùng lu nặng bánh cứng (lúc này chiều dàu đầm nén của lớp CPĐD sẽ phải giảm đi vì chiều sâu đầm nén hiệu của của lu bánh cứng không lớn).

nguyenhan
28/09/08, 06:27 PM
Trong trường hợp này nếu theo TC ko áp dụng được vì không thỏa mãn hai điều như bạn nói .
Thực tế đơn vị thi công có hai cách để thi công ( tùy theo yêu cầu trong thiết kế)
+ Thi công 1 lớp với chiều dày lu lèn 20 cm : có sử dụng lu rung ( thực tế mình đang thi công)
+ Thi công hai lớp mỗi lớp dày 10 cm không sử dụng lu trên 10T.
Mình xin nói thêm: Thực tế mình đã từng thi công 02 Lớp Đá 4x6 kẹp đất mỗi lớp dày 10cm rồi . Về chiều dày lu lèn 10 cm có thể lu lèn được.

thực tế mình cũng thấy họ lu 10cm rồi,ở công trường cũng có lu rung đến 25T nhưng tư vấn giám sát vẫn không chấp nhận cho lu 20cm,bạn có thể nói quá cho mình biết được không ?

nbc
28/09/08, 06:42 PM
thực tế mình cũng thấy họ lu 10cm rồi,ở công trường cũng có lu rung đến 25T nhưng tư vấn giám sát vẫn không chấp nhận cho lu 20cm,bạn có thể nói quá cho mình biết được không ?

Có vẻ bạn nguyenhan đang là Nhà thầu XL?

Theo nbc, TVGS không chấp nhận phải có lý do chính đáng bạn ạ. Bạn hãy yêu cầu họ cho biết lý do. Trên công trường, Nhà thầu XL là người đề xuất các bản vẽ thi công và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm mà mình làm ra; Bạn hãy lập hồ sơ thi công đoạn thử nghiệm và yêu cầu TVGS và CĐT phê duyệt; sau đó cho thực hiện đoạn thi công thử nghiệm --> kiểm tra độ chặt, thành phần hạt của CPĐD sau khi đầm nén. Nếu độ chặt đạt yêu cầu và CPĐD sau khi đầm nén vẫn đảm bảo yêu cầu về thành phần hạt thì có nghĩa là thử nghiệm đã thành công.

nguyenhan
28/09/08, 06:52 PM
Có vẻ bạn nguyenhan đang là Nhà thầu XL?

Theo nbc, TVGS không chấp nhận phải có lý do chính đáng bạn ạ. Bạn hãy yêu cầu họ cho biết lý do. Trên công trường, Nhà thầu XL là người đề xuất các bản vẽ thi công và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm mà mình làm ra; Bạn hãy lập hồ sơ thi công đoạn thử nghiệm và yêu cầu TVGS và CĐT phê duyệt; sau đó cho thực hiện đoạn thi công thử nghiệm --> kiểm tra độ chặt, thành phần hạt của CPĐD sau khi đầm nén. Nếu độ chặt đạt yêu cầu và CPĐD sau khi đầm nén vẫn đảm bảo yêu cầu về thành phần hạt thì có nghĩa là thử nghiệm đã thành công.

dạ em không phải nhà thầu gì hiiiii, trong một lần đi thực tế em có biết việc đó.đó là công trình có vốn đầu tư nước ngoài(đạ lộ đông tây đang thi công đó ạ) em thấy tư vấn giám sát không cho thi công 20cm mà phải chia làm 2 lớp.em cám ơn thầy đã làm rõ cho em,

NTDBKX3
08/11/08, 03:09 PM
Cả nhà cho em hỏi, lớp CP đá dăm của em dày 18 cm, em chia làm 2 lớp mỗi lớp 9cm để thi công. nhưng giai đoạn lu lèn chặt em không dùng lu rung mà chỉ dùng lu nặng bánh lốp BW24RH để lu 26 lượt/ điểm . Như thế có đảm bảo độ chặt yêu cầu không ạh? Xin cảm ơn!

nbc
08/11/08, 03:13 PM
Cả nhà cho em hỏi, lớp CP đá dăm của em dày 18 cm, em chia làm 2 lớp mỗi lớp 9cm để thi công. nhưng giai đoạn lu lèn chặt em không dùng lu rung mà chỉ dùng lu nặng bánh lốp BW24RH để lu 26 lượt/ điểm . Như thế có đảm bảo độ chặt yêu cầu không ạh? Xin cảm ơn!

Theo nbc thì số lượt lu (dự kiến) như vậy là đã ổn, tuy nhiên bạn cần kiểm tra lại xem Dmax của lớp CPĐD là bao nhiêu? Nếu Dmax=37.5 thì e việc chia làm 2 lớp như trên lại vi phạm quy trình.

Red_Devils
08/11/08, 04:29 PM
vấn đề này thầy NBC đã chỉ rõ cho chúng ta rất kỹ trên lớp rùi,chắc các bạn nghỉ học.Vấn đề ở chỗ là phải có phương tiện lu lèn thích hợp mà thôi.

Red_Devils
08/11/08, 04:34 PM
và chỉ cần đảm bảo Hmin để lớp vật liệu không bị phá hoại

Red_Devils
08/11/08, 05:04 PM
không được đâu.Lu lốp phải kết hợp với lu rung và lu từ 20-25 l/đ.Nếu không có lu rung và lu lốp có thể bạn nên dùng lu nặng bánh cứng và lu với số lượt như trên

Red_Devils
08/11/08, 05:13 PM
nếu bạn không dùng lu rung mà dùng lu lốp như vậy là không được.
Vì lớp vật liệu của bạn lúc đó có sức cản rất nhỏ mà lu lốp là loại lu rất dễ gây hư hỏng đá dăm.Nên phải dùng lu rung trước để có được độ chặt tương đối trước đã.Trường hợp mà bạn không có lu rung và lu lốp thì bạn có thể dùng lu nặng bánh cứng cũng được.Chúc bạn làm đồ án tốt.

bienxanhDP
08/11/08, 05:54 PM
nếu bạn không dùng lu rung mà dùng lu lốp như vậy là không được.
Vì lớp vật liệu của bạn lúc đó có sức cản rất nhỏ mà lu lốp là loại lu rất dễ gây hư hỏng đá dăm.Nên phải dùng lu rung trước để có được độ chặt tương đối trước đã.Trường hợp mà bạn không có lu rung và lu lốp thì bạn có thể dùng lu nặng bánh cứng cũng được.Chúc bạn làm đồ án tốt.

Bạn nên gom các bài trên thành 1 bài viết.
bienxanhDP không đồng ý với Red_Devils về quan điểm này.

Trong kỹ thuật lu lèn lớp CPĐD thì tốt nhất (theo khuyến cáo) là:
1. Lu sơ bộ bằng lu nhẹ
2. Lu chặt bằng lu rung
3. Lu chặt bằng lu lốp
4. Lu hoàn thiện bằng lu nặng bánh cứng.
Tuy nhiên, trong từng hoàn cảnh cụ thể mà ta có thể sử dụng 1 cách hợp lý
- Có thể không dùng lu rung, chỉ dùng lu lốp trong giai đoạn lu chặt.
- Có thể không dùng lu lốp, chỉ dùng lu rung trong giai đoạn lu chặt.
- Hoặc có thể không dùng luôn lu rung và lu lốp, chỉ dùng lu nặng nặng bánh cứng để lu lèn chặt như ý của bạn Red_Devils. Nhưng cần chú ý thêm rằng khi đó không cần lu lèn hoàn thiện.
Như vậy, ta hoàn toàn có thể dùng lu bánh lốp để lu lèn chặt lớp CPĐD.:M05:

nguyenhan
08/11/08, 07:12 PM
Cả nhà cho em hỏi, lớp CP đá dăm của em dày 18 cm, em chia làm 2 lớp mỗi lớp 9cm để thi công. nhưng giai đoạn lu lèn chặt em không dùng lu rung mà chỉ dùng lu nặng bánh lốp BW24RH để lu 26 lượt/ điểm . Như thế có đảm bảo độ chặt yêu cầu không ạh? Xin cảm ơn!

không biết bạn nói là của lớp móng trên hay dưới,và cỡ hạt là bao nhiêu.nếu là lớp móng dưới thì bạn không cần phải chia lớp để lu lèn.nếu là lớp móng trên bạn phải chú ý chiều dày lu lèn tối thiểu Hmin=3Dmax mới thỏa mãn

van_tai55
25/11/08, 01:10 PM
Luôn tiện cả nhà cho mình hỏi cơ sỏ tiính toán xác định chiều dày lu đối với từng loại vật liệu? (Mình nghĩ chắc phải qua đoạn lu thử nghiệm nhưng thế này rất mất thời gian) Các bạn góp ý nhé. Thân

nguyenhan
25/11/08, 07:35 PM
Luôn tiện cả nhà cho mình hỏi cơ sỏ tiính toán xác định chiều dày lu đối với từng loại vật liệu? (Mình nghĩ chắc phải qua đoạn lu thử nghiệm nhưng thế này rất mất thời gian) Các bạn góp ý nhé. Thân

mình nghĩ thế này đối với mỗi loại vật liệu đã có chiều dày lu lèn được khuyến cáo theo các tiêu chuẩn hiện hành(trong đó quy định chiều dày Hmin,Hmax)đối với từng loại vật liệu.còn vệc lu thử nghiệm tiến hành theo đúng đồ án để xem có đạt độ chặt yêu cầu hay không,ngoài ra nó còn tiến hành đối với những chiều dày lớn hơn chiều dày Hmax quy định trong tiêu chuẩn có được không(cái này phải có văn bản và giám sát công nhận) mình có ý kiến thế mong cả nhà cho ý kiến nha:M050: