PDA

View Full Version : Khai báo các trắc ngang đường trong đô thịngaymoi
02/12/08, 10:50 AM
Cả nhà giúp mình với .
Thiết kế đường trong đô thị

nphanhuy
02/12/08, 01:43 PM
Phần mềm nào cũng được cả miến là mình hiểu cách khai báo thôi.

ngaymoi
02/12/08, 03:10 PM
Thanks You!
Hình như trong Nova và ALPHAGROUP không có chức năng khai báo cao độ bó vỉa, bề rộng vỉa hè thì phải?

chaudmce
03/12/08, 09:10 AM
Thanks You!
Hình như trong Nova và ALPHAGROUP không có chức năng khai báo cao độ bó vỉa, bề rộng vỉa hè thì phải?

Nova thì khai báo dựa vào phần vát lề: nếu bề rộng vát = 0 và chiều cao vát là chiều cao bó vĩa. Trong Anphagroup, hình như khái báo dễ hơn thì phải (mình không dùng Anphagroup nhiều nên không biết, mấy người dùng cho biết như vậy!!!!!!!!!!!!!!!!!)

ngaymoi
03/12/08, 09:44 AM
Alphagroup: Cách khai báo độ dốc 5% (tính từ mép ngoài phần xe chạy đến mép bó vỉa) + bề rộng bó vỉa+ vỉa hè? Giúp mình với.
Cám ơn nhiều!

hvt
13/12/08, 06:50 PM
Dùng Alphagroup thiết kế mcn đường Đt hoàn toàn được vì trước đây mình dùng nó làm dường ĐT rồi. Bạn co thẻ nói dạng MCN bạn muón khai bao mình giúp