PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Dự thảo TCXDnbc
19/08/08, 04:39 PM
Nằm trong kế hoạch thực hiện biên soạn tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia 2007- 2008, Bộ Xây dựng đã chỉ đạo biên soạn và nghiệm thu 16 tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia (TCVN) (có nội dung kèm theo). Để hoàn thiện nội dung 16 dự thảo trên, trước khi ban hành, mời bạn tham gia đóng góp ý kiến.

Ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ: Vụ Khoa học Công nghệ, Bộ Xây dựng, 37 Lê Đại Hành, Hai Bà Trựng, Hà Nội, hoặc Email: ctha@moc.gov.vn (http://cauduongbkdn.com/f@rums/redirector.php?url=%6d%61%69%6c%74%6f%3a%63%74%68% 61%40%6d%6f%63%2e%67%6f%76%2e%76%6e), trước ngày 06/10/2008.

Mời bạn đọc xem toàn văn 16 tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia (TCVN) dưới đây:

Tiêu chuẩn: Hệ chất kết dính gốc nhựa epoxy cho bê tông - Quy phạm thi công và nghiệm thu, Download (http://www.moc.gov.vn/Vietnam/NewsEvent/BuildPhylum/15232200808050900560/attachments/3541_TC%20He%20chat%20ket%20dinh%20epoxy%20cho%20B T-Qui%20pham%20thi%20cong%20&%20nghiem%20thu.doc)

Tiêu chuẩn: Lắp đặt ván sàn - Qui phạm thi công và nghiệm thu, Download (http://www.moc.gov.vn/Vietnam/NewsEvent/BuildPhylum/15233200808050903050/attachments/3542_TC%20Lap%20dat%20van%20san%20-qui%20pham%20thi%20cong%20&%20nghiem%20thu.doc)

Tiêu chuẩn: Thoát nước - mạng lưới và công trình bên ngoài tiêu chuẩn thiết kế, Download (http://www.moc.gov.vn/Vietnam/NewsEvent/BuildPhylum/15234200808050916570/attachments/3543_TC%20Thoat%20nuoc-mang%20luoi%20&%20cong%20trinh%20ben%20ngoai-TCTK.doc)

Tiêu chuẩn:Hệ chất kết dính gốc nhựa epoxy cho bê tông - Yêu cầu kỹ thuật, Download (http://www.moc.gov.vn/Vietnam/NewsEvent/BuildPhylum/15237200808050950050/attachments/3558_Tieu%20chuan%20He%20chat%20ket%20dinh%20goc%2 0nhua%20epoxy%20cho%20BT%20-%20Yeu%20cau%20ky%20thuat.doc)

Tiêu chuẩn: Nghĩa trang đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế, Download (http://www.moc.gov.vn/Vietnam/NewsEvent/BuildPhylum/15238200808050952070/attachments/3546_Tieu%20chua%20Nghia%20trang%20do%20thi%20-%20TCTK.doc)


Tiêu chuẩn: Ván sàn gỗ - Yêu cầu kỹ thuật, Download (http://www.moc.gov.vn/Vietnam/NewsEvent/BuildPhylum/15240200808050953370/attachments/3547_Tieu%20chua%20Van%20san%20go%20-%20Yeu%20cau%20ky%20thuat.doc)


Tiêu chuẩn: Ván sàn – Thuật ngữ, định nghĩa và phân loại, Download (http://www.moc.gov.vn/Vietnam/NewsEvent/BuildPhylum/15241200808050955210/attachments/3548_Tieu%20chua%20Van%20san-Thuat%20ngu,%20dinh%20nghia%20va%20phan%20loai.doc )

Tiêu chuẩn:Vật liệu chịu lửa - phương pháp thử - Phần.....: Xác định độ bền ôxy hoá của vật liệu chịu lửa chứa cácbon, Download (http://www.moc.gov.vn/Vietnam/NewsEvent/BuildPhylum/15242200808050957080/attachments/3549_Tieu%20chua%20VLCL-PP%20thu-Xac%20dinh%20do%20ben%20oxy%20hoa%20cua%20VLCL%20c hua%20Cacbon.doc)

Tiêu chuẩn: Hệ chất kết dính gốc nhựa epoxy cho bê tông - Phương pháp thử, Download (http://www.moc.gov.vn/Vietnam/NewsEvent/BuildPhylum/15243200808050958280/attachments/3550_Tieu%20chuan%20chat%20ket%20dinh%20goc%20nhua %20EPOXY%20cho%20BT-Phuong%20phap%20thu.doc)

Tiêu chuẩn: Bảo vệ công trình xây dựng – Phòng chống mối cho công trình xây dựng mới, Download (http://www.moc.gov.vn/Vietnam/NewsEvent/BuildPhylum/15244200808051001210/attachments/3551_Tieu%20chuan%20Bao%20ve%20cong%20trinh-%20Phong%20chong%20moi%20cho%20cong%20trinh%20XD%2 0moi.doc)

Tiêu chuẩn: Ván sàn gỗ - Phương pháp thử, Download (http://www.moc.gov.vn/Vietnam/NewsEvent/BuildPhylum/15245200808051004550/attachments/3552_Tieu%20chuan%20Van%20san%20go%20-%20Phuong%20phap%20thu.doc)

Tiêu chuẩn: Vật liệu cách nhiệt - Vật liệu canxi silicat, Download (http://www.moc.gov.vn/Vietnam/NewsEvent/BuildPhylum/15246200808051007160/attachments/3553_Tieu%20chuan%20Vat%20lieu%20cach%20nhiet-VL%20canxi%20silicat.doc)

Tiêu chuẩn: Vật liệu chịu lửa cách nhiệt định hình – Phương pháp thử, Download (http://www.moc.gov.vn/Vietnam/NewsEvent/BuildPhylum/15247200808051010140/attachments/3554_Tieu%20chuan%20VLCL%20cach%20nhiet%20dinh%20h inh-phuong%20phap%20thu.doc)

Tiêu chuẩn:Xi măng alumin - Phương pháp phân tích hoá học, Download (http://www.moc.gov.vn/Vietnam/NewsEvent/BuildPhylum/15248200808051013020/attachments/3555_Tieu%20chuan%20Xi%20mang%20alumin%20-%20pp%20phan%20tich%20hoa%20hoc.DOC)

Tiêu chuẩn: Xi măng poóc lăng – phương pháp phân tích hóa học, Download (http://www.moc.gov.vn/Vietnam/NewsEvent/BuildPhylum/15249200808051015070/attachments/3556_Tieu%20chuan%20XM%20pooc%20lang-PP%20phan%20tich%20hoa%20hoc.doc)

Tiêu chuẩn:Vật liệu chịu lửa Manhêdi - Cacbon - Phương pháp xác định hàm lượng cacbon tổng, Download (http://www.moc.gov.vn/Vietnam/NewsEvent/BuildPhylum/15250200808051018290/attachments/3557_VLCL%20Manhedi-Cacbon-PP%20xac%20dinh%20ham%20luong%20cacbon.doc)

Nguồn: moc.gov.vn

nbc
04/12/08, 08:18 AM
Viện Kiến trúc Quy hoạch đô thị và Nông thôn - Bộ Xây dựng đã hoàn tất Dự thảo tiêu chuẩn xây dựng: Bản vẽ kỹ thuật - Nguyên tắc chung.

Để hoàn chỉnh Dự thảo lần cuối trước khi ban hành. Bộ Xây dựng đề nghị Quí Bạn đọc, Cơ quan, Tổ chức ... nghiên cứu các nội dung của bản dự thảo Tiêu chuẩn xây dựng và gửi các ý kiến góp ý trực tiếp Trên trang Web www.moc.gov.vn (http://www.moc.gov.vn/) hoặc bằng văn bản gửi về Vụ Khoa học Công nghệ - Bộ Xây dựng 37 Lê Đại Hành - Hà Nội trước ngày 12/12/2008.

Tải về (http://danangnet.org/dng.vn/images/xmgff3nl8owblpeks9e.pdf)