PDA

Xem phiên bản đầy đủ : [Multimedia] AT&T Labs' Natural Voices - Desktop 1.4: Driver Phát âm chuẩntanan
25/12/08, 05:04 PM
* CD Bao gồm Driver phát âm cho Window, Bonus thêm "Microsoft Speech SDK 5.1"
- Driver phát âm chuẩn, chưa từng có anh nào qua mặt nó mà mình biết.
- Bao gồm giọng Nam và nữ.
- Có thể làm Driver phát âm cho Từ điển Babylon (Thế là Babylon vô địch rồi ! :Mex10:)
* Hướng dẫn Cài đặt:
Nếu bạn muốn chỉ cần phần phát âm thôi thì khi qua mục sau đây bạn chú ý nha, chỉ Install 2 cái đầu
click theo như hình vẽ là chọn được

http://support.cauduongbkdn.com/upload/out.php/i12318_onlyme.jpg (http://support.cauduongbkdn.com/upload/out.php/i12318_onlyme.jpg)


http://support.cauduongbkdn.com/upload/out.php/i12319_Custom.jpg (http://support.cauduongbkdn.com/upload/out.php/i12319_Custom.jpg)


http://support.cauduongbkdn.com/upload/out.php/i12320_Clickselect.JPG (http://support.cauduongbkdn.com/upload/out.php/i12320_Clickselect.JPG)


http://support.cauduongbkdn.com/upload/out.php/i12321_selected.jpg (http://support.cauduongbkdn.com/upload/out.php/i12321_selected.jpg)

* Hướng dẫn Sử dụng:
- Cho Window:
Control Panel >> Speech
Ở Speech Properties >> Chọn Tab: "Text to Speech" >> Chọn Giọng Phát âm.

http://support.cauduongbkdn.com/upload/out.php/i12323_ATT1.4DTNV.JPG (http://support.cauduongbkdn.com/upload/out.php/i12323_ATT1.4DTNV.JPG)

Khi bạn cài thêm "Microsoft Speech SDK 5.1" thì có thêm Tab: Speech Recognition

http://support.cauduongbkdn.com/upload/out.php/i12322_MicrosoftSpeechSDK5.1.jpg (http://support.cauduongbkdn.com/upload/out.php/i12322_MicrosoftSpeechSDK5.1.jpg)

Và trong Tab: "Text to Speech" sẽ thêm MS Mary, MS Mike, MS Sam: nghe cũng được
nhưng không thể sánh bằng ATT DTNV 1.4 được.
- Cho Babylon: " xem tại đây (http://cauduongbkdn.com/f@rums/t11983-office-babylon-phn-mm-t-in-amp-dch-thut-mnh-m.html)"
* Download:
Dung lượng hơi bị bự nên mình phải chôm Link anh này, Download nhanh kẻo Die
Size: 406 MB

http://www.adrive.com/public/b914dc85a3caee863030d6fc80fbe7ea86a0a09eea7ce17119 984f42074698fa.html