PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Hỏi về phần mềm CICTKT 2.1quang2801
25/12/08, 09:57 PM
Mình có cài phần mềm CICTKT 2.1 thành công ,nhưng khi chạy chương trình lần tiếp theo ,thì bị báo lỗi : "Thông tin đăng ký sử dụng của máy 88106574 không chính xác.Không được phép chạy chương trình." .Xin cho hỏi ,phải khắc phục như thế nào.
Xin cảm ơn ,và nhận được câu trả lời quý báo của các bạn.