PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Thi công lề đườngkidmimi7
09/01/09, 01:55 PM
Xin hỏi các bạn , cho mìnhh hỏi nếu thi công lề đường thì hợp đồng và các cnă cứ như thế nào?// thanks...

phgpc
09/01/09, 10:19 PM
Bạn đang làm đồ án môn học hay đang chuẩn bị thi công trong thực tế?

Nếu làm đồ án môn học, cái bạn nên quan tâm đầu tiên là TCVN 4447-87: Công tác đất - Quy trình thi công và nghiệm thu (bởi thông thường ề là lề dất, nếu khác thì tham khảo quy trình tương ứng). Tiếp đến là TCVN 4054 - 98 hoặc TCVN 104-07, hoặc ... (Tiêu chuẩn thiết kế - xem người ta thiết kế đúng hay sai)
l

Nếu là đồ án thực tế, nhất thiết bạn nên xem các tài liệu trên (ít ra để cho bằng SV đã - đủ kiến thức cơ bản).

Ngoài ra, nhất thiết phải quan tâm:

1.Hồ sơ thiết kế, Spec.

2. Luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua.

3. Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

4. Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

5. Hợp đồng kinh tế.

6. Điều tất nhiên là các tiêu chuẩn đã dẫn. Chúc thành công.