PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Cấu hình Microsoft Outlook để nhận thư từ Gmail và Cauduongbkdn.nettremocoivo
13/02/09, 12:34 AM
Gmail và mail.cauduongbkdn.net đều là 2 dịch vụ web mail, chỉ sử dụng trên trình duyệt web tuy nhiên với nhưng người hay sử dụng trình Mail client như Outlook Express hay Microsoft Outlook thì để cấu hình cho 2 chương trình nó có thể nhận và gửi thư từ Gmail và mail.cauduongbkdn.net tương đối phức tạp.

Sau đây mình sẽ hướng dẫn cách cấu hình mail trên Microsoft Outlook 2007 (Outlook 2003 cũng làm tương tự)

Để cho 2 hộp thư trên có thể nhận được thư thông qua trình Microsoft Outlook thì ta phải cấu hình trên web trước:
#1 Sau khi truy cập vào hộp thư cauduongbkdn.net (Gmail cũng làm tương tự) ta vào mục Cài đặt

http://tremocoivo.cauduongbkdn.com/hinhanh/settingmail/OE1.jpg (http://tremocoivo.cauduongbkdn.com/hinhanh/settingmail/OE1.jpg)

Tiếp theo vào mục Chuyển tiếp và POP/IMAP

http://tremocoivo.cauduongbkdn.com/hinhanh/settingmail/OE2.jpg (http://tremocoivo.cauduongbkdn.com/hinhanh/settingmail/OE2.jpg)

Chọn như trong hình và nhấn vào nút Lưu thay đổi để lưu lại thông tin

http://tremocoivo.cauduongbkdn.com/hinhanh/settingmail/OE3.jpg (http://tremocoivo.cauduongbkdn.com/hinhanh/settingmail/OE3.jpg)

#2 Cấu hình trên Outlook 2007
- Đối với Gmail thì tương đối dễ, nếu lần đầu tiên bạn mở Outlook nó sẽ hỏi thiết lập tài khoản bạn chỉ cần gõ vào địa chỉ email và password nó sẽ tự cấu hình cho bạn nhận và gửi thư.

- Còn đối với hộp thư Cauduongbkdn.net thì bạn phải cấu hình theo các bước sau, bạn làm từng bước theo hướng dẫn trên hình vẽ

http://tremocoivo.cauduongbkdn.com/hinhanh/settingmail/OE4.jpg (http://tremocoivo.cauduongbkdn.com/hinhanh/settingmail/OE4.jpg)

http://tremocoivo.cauduongbkdn.com/hinhanh/settingmail/OE5.jpg (http://tremocoivo.cauduongbkdn.com/hinhanh/settingmail/OE5.jpg)

http://tremocoivo.cauduongbkdn.com/hinhanh/settingmail/OE6.jpg (http://tremocoivo.cauduongbkdn.com/hinhanh/settingmail/OE6.jpg)

Bạn điền toàn bộ thông tin hộp thư Mail.cauduongbkdn.net như trong hình và sau đó nhấn vào nút More Setting để thiết lập nâng cao

http://tremocoivo.cauduongbkdn.com/hinhanh/settingmail/OE7.jpg (http://tremocoivo.cauduongbkdn.com/hinhanh/settingmail/OE7.jpg)

và tiếp tục cấu hình theo như các vòng tròn màu đỏ

http://tremocoivo.cauduongbkdn.com/hinhanh/settingmail/OE8.jpg (http://tremocoivo.cauduongbkdn.com/hinhanh/settingmail/OE8.jpg)

http://tremocoivo.cauduongbkdn.com/hinhanh/settingmail/OE9.jpg (http://tremocoivo.cauduongbkdn.com/hinhanh/settingmail/OE9.jpg)

Sau khi cấu hình xong nhấn OK và FINISH là bạn đã có thể trực tiếp nhận và gửi mail từ hộp thư cauduongbkdn.net mà không cần phải qua trình duyệt web nữa.

Chúc các bạn thành công!!!