PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Bản Dịch: Di chúc của Chủ Tịch Hồ Chí Minhutcung_nhome
30/03/09, 09:52 PM
Di chúc của chủ tịch hồ chí minh
( Công bố nǎm 1969 ).
VIỆT NAM DÂN CHỦ CÔNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------

Cuộc chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta dù phải kinh qua gian khổ, hy sinh nhiều hơn nữa, song nhất định thắng lợi hoàn toàn.

Đó là một điều chắc chắn.

Tôi có ý định đến ngày đó, tôi sẽ đi khắp hai miền Nam Bắc, để chúc mừng đồng bào, cán bộ và chiến sĩ anh hùng, thǎm hỏi các cụ phụ lão, các cháu thanh niên và nhi đồng yêu quý của chúng ta.

Kế theo đó, tôi sẽ thay mặt nhân dân ta đi thǎm và cảm ơn các nước anh em trong phe xã hội chủ nghĩa, và các nước bầu bạn khắp nǎm châu đã tận tình ủng hộ và giúp đỡ cuộc chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta.

*
* *

Ông Đỗ Phủ là người làm thơ rất nổi tiếng ở Trung Quốc đời nhà Đường, có câu rằng "Nhân sinh thất thập cổ lai hy", nghĩa là "Người thọ 70, xưa nay hiếm".

Nǎm nay, tôi vừa 79 tuổi, đã là lớp người "xưa nay hiếm" nhưng tinh thần, đầu óc vẫn rất sáng suốt, tuy sức khoẻ có kém so với vài nǎm trước đây. Khi người ta đã ngoài 70 xuân, thì tuổi tác càng cao, sức khoẻ càng thấp. Điều đó cũng không có gì lạ.

Nhưng ai mà đoán biết tôi còn phục vụ cách mạng, phục vụ tổ quốc, phục vụ nhân dân được bao lâu nữa?

Vì vậy, tôi để sẵn mấy lời này, phòng khi tôi sẽ đi gặp cụ Các Mác, cụ Lênin và các vị cách mạng đàn anh khác, thì đồng bào cả nước, đồng chí trong Đảng và bầu bạn khắp nơi đều khỏi cảm thấy đột ngột.

TRƯỚC HẾT NÓI VỀ ĐẢNG - Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hǎng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

ĐOÀN KẾT là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình.

Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng. Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau.

Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân.

ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN ta nói chung là tốt, mọi việc đều hằng hái xung phong, không ngại khó khǎn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chǎm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa "hồng" vừa "chuyên".

Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết.

NHÂN DÂN LAO ĐỘNG ta ở miền xuôi cũng như ở miền núi, đã bao đời chịu đựng gian khổ, bị chế độ phong kiến và thực dân áp bức bóc lột, lại kinh qua nhiều nǎm chiến tranh.

Tuy vậy, nhân dân ta rất anh hùng, dũng cảm, hǎng hái, cần cù. Từ ngày có Đảng, nhân dân ta luôn luôn đi theo Đảng, rất trung thành với Đảng.

Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và vǎn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân.

CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ có thể còn kéo dài. Đồng bào ta có thể phải hy sinh nhiều của, nhiều người. Dù sao, chúng ta phải quyết tâm đánh giặc Mỹ đến thắng lợi hoàn toàn.

Còn non, còn nước, còn người,
Thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay!

Dù khó khǎn gian khổ đến mấy, nhân dân ta nhất định sẽ hoàn toàn thắng lợi. Đế quốc Mỹ nhất định phải cút khỏi nước ta. Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất. Đồng bào Nam Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà. Nước ta sẽ có vinh dự lớn là một nước nhỏ mà đã anh dũng đánh thắng hai đế quốc to - là Pháp và Mỹ; và đã góp phần xứng đáng vào phong trào giải phóng dân tộc.

VỀ PHONG TRÀO CỘNG SẢN THẾ GIỚI - là một người suốt đời phục vụ cách mạng, tôi càng tự hào với sự lớn mạnh của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế bao nhiêu, thì tôi càng đau lòng bấy nhiêu vì sự bất hoà hiện nay giữa các đảng anh em!

Tôi mong rằng Đảng ta sẽ ra sức hoạt động, góp phần đắc lực vào việc khôi phục lại khối đoàn kết giữa các đảng anh em trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin và chủ nghĩa quốc tế vô sản, có lý , có tình.

Tôi tin chắc rằng các đảng anh em và các nước anh em nhất định sẽ phải đoàn kết lại.

*
* *

VỀ VIỆC RIÊNG - Suốt đời tôi hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Nay dù phải từ biệt thế giới này, tôi không có điều gì phải hối hận, chỉ tiếc là tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa.

Sau khi tôi đã qua đời, chớ nên tổ chức điếu phúng linh đình, để khỏi lãng phí thì giờ và tiền bạc của nhân dân.

*
* *

Cuối cùng, tôi để lại muôn vàn tình thân yêu cho toàn dân, toàn Đảng, cho toàn thể bộ đội, cho các cháu thanh niên và nhi đồng.

Tôi cũng gửi lời chào thân ái đến các đồng chí, các bầu bạn và các cháu thanh niên, nhi đồng quốc tế.

Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới.


Hà nội, ngày 10 tháng 5 nǎm 1969
Hồ Chí Minh

utcung_nhome
30/03/09, 09:54 PM
Bản Tiếng ANH:

President Ho Chi Minh's testament


DEMOCRATIC REPUBLIC OF VlETNAM
Independence - Freedom - Happiness

10-5-69

Even though our people's struggle against U.S. aggression, for national salvation, may have to go through more hardships and sacrifices we are bound to win total victory.
This is a certainty.
I intend, when that comes, to tour both South and North to congratulate our heroic fellow-countrymen, cadres and combatants, and visit old people and our beloved youth and children.
Then, on behalf of our people, I will go to the fraternal countries of the socialist camp and friendly countries in the whole world and thank them for their whole-hearted support and assistance to our people's patriotic struggle against U. S aggression.

*
* *

Tu Fu, the famous poet of the Tang period in China, wrote: "In all times, few are those who reach the age of seventy".
This year, being seventy-nine I can already count myself among those "few"; still, my mind has remained perfectly lucid, though my health has some - what declined in comparison with the last few years. When one has seen more than seventy Springs, health deteriorates with one's growing age. This is no wonder.
But who can say how much longer I shall be able to serve the revolution, the Homeland and the people?
I therefore leave these few lines in anticipation of the-day when I shall go and join Karl Marx, V. I. Lenin and other revolutionary elders; this way, our people throughout the country, our comrades in the Party, and our friends in the world will not be taken by surprise.

First about the Party - Thanks to its close unity and total dedication to the working class, the people and the Homeland, our Party has been able, since its founding, to unite, organize and lead our people from success to success in a resolute struggle.
Unity is an extremely precious tradition of our Party and people. All comrades, from the Central Committee down to the cells, must preserve the unity and oneness of mind in the Party as the apple of their eye.
Within the Party, to establish broad democracy and to practise self - criticism and criticism regularly and seriously is the best way to consolidate and develop solidarity and unity. Comradely affection should prevail.
Ours is a party in power. Each Party member, each cadre must be deeply imbued with revolutionary morality, and show industry, thrift, integrity, uprightness, total dedication to the public interest and complete selflessness. Our Party should preserve absolute purity and prove worthy of its role as the leader and very loyal servant of the people.

The Working Youth Union members and our young people in general are good; they are always ready to come forward, fearless of difficulties and eager for progress. The Party must foster their revolutionary virtues and train them to be our successors, both "red" and "expert", in the building of socialism.
The training and education of future revolutionary generations is of great importance and necessity.

Our labouring people, in the plains as in the mountains, have for generation after generation endured hardships, feudal and colonial oppression end exploitation; they have in addition experienced many years of war.
Yet, our people have shown great heroism, courage, enthusiasm and industriousness. They have always followed the party since it came into being, with unqualified loyalty.
The Party must work out effective plan.s for economic and cultural development so as to constantly improve the life of our people.

The war of resistance against U. S. aggression may drag on. Our people may have to face new sacrifices of life and property. Whatever happens, we must keep firm our resolve to fight the U. S. aggressors till total victory.

Our mountains will always be, our rivers will always be, our people will always be;
The American invaders defeated, we will rebuild our land ten times more beautiful.

No matter what difficulties and hardships lie ahead, our people are sure of total victory. The U.S. imperialists will certainly have to quit. Our Homeland will certainly be reunified. Our fellow-countrymen in the South and in the North will certainly be re-united under the same roof. We, a small nation, will have earned the signal honour of defeating, through heroic struggle, two big imperialisms-the French and the American—and of making a worthy contribution to the world national liberation movement.

About the world communist movement - Being a man who has devoted his whole life to the revolution, the more proud I am of the growth of the international communist and workers' movement, the more pained I am by the current discord among the fraternal Parties.
I hope that our Party will do its best to contribute effectively to the restoration of unity among the fraternal Parties on the basis of Marxism - Leninism and proletarian internationalism, in a way which conforms to both reason and sentiment.
I am firmly confident that the fraternal Parties and countries will have to unite again.

*
* *

About personal matters - All my life, I have served the Homeland, the revolution and the people with all my heart and strength. If I should now depart from this world, I would have nothing to regret, except not being able to serve longer and more.
When I am gone, a grand funeral should be avoided in order not to waste the people's time and money.

*
* *

Finally, to the whole people, the whole Party, the whole army, to my nephews and nieces, the youth and children, I leave my boundless love.
I also convey my cordial greetings to our comrades and friends, and to the youth and children throughout the world.
My ultimate wish is that our entire Party and people, closely joining their efforts, will build a peaceful, reunified, independent, democratic and prosperous Vietnam, and make a worthy contribution to the world revolution.

Hanoi, 10 May 1969
HO CHI MINH

(nguồn :hoctienganh.info)

nbc
02/04/09, 09:29 AM
Finally, to the whole people, the whole Party, the whole army, to my nephews and nieces, the youth and children, I leave my boundless love.
I also convey my cordial greetings to our comrades and friends, and to the youth and children throughout the world.


Di chúc của Bác Hồ là một văn kiện quan trọng của nhân dân Việt Nam.

nbc đã từng được đọc bản thảo này của Bác tại bảo tàng Hồ Chí Minh, Hà Nội.

Cũng như những bút tích khác, Người đã cân nhắc từng câu, từng chữ, sửa đi sửa lại cho thật chỉn chu, sức tích và ý nghĩa...

Có được đọc những bút tích ấy, mới hiểu tại sao văn - thơ của Hồ Chí Minh, thật dễ hiểu, dễ nhớ, dễ đi vào lòng người, vì mỗi chữ, mỗi từ đều được cân nhắc thật kỹ lưỡng.

Dịch văn kiện này ra tiếng Anh để nhiều người trên thế giới biết đến di chúc của Hồ Chí Minh đúng là điều nên làm. nbc mới võ vẽ học thứ tiếng này, chưa có thời gian để ngẫm nghĩ cả bài; tuy nhiên do hồi còn nhỏ đã biết đến văn kiện này, và hồi đó còn là thiếu nhi nên rất nhớ câu "tôi để lại muôn vàn tình yêu thương... cho các cháu thiếu niên, nhi đồng" nên tìm ngay đoạn văn ấy để đọc.

Tuy nhiên, theo nbc nếu dịch như trên thì chả mấy người nói tiếng Anh hiểu chính xác đoạn văn ấy theo đúng ý của Người.

Cụm từ màu đỏ làm cho người đọc hiểu là: Hồ Chí Minh quan tâm (đặc biệt) tới những cháu trai, cháu gái của Người (ở Nghệ An???).

Thiển ý của cá nhân, trình độ còn hạn hẹp, mong được cả nhà chỉ giáo thêm!

nbc nghĩ chắc có nhiều đoạn khác cũng cần tiếp tục có những bàn luận; Xin mời các cao nhân English của CauduongBKDN ta lên tiếng!

MissCindy
05/04/09, 07:08 PM
Cindy cũng đang bập bõm học tiếng anh nhưng vẫn muốn đưa ra chút ý kiến theo cách nhìn và kiến thức hạn hẹp của mình. Nếu có gì không đúng mong thầy cô và anh chị bỏ quá cho.Finally, to the whole people, the whole Party, the whole army, to my nephews and nieces, the youth and children, I leave my boundless love.
I also convey my cordial greetings to our comrades and friends, and to the youth and children throughout the world.

Lúc đầu em trộm nghĩ "Cụm từ màu đỏ "theo như cách hiểu thông thường thì cháu trai cháu gái ruột rà. Nhưng như chúng ta đã biết. Với người ,luôn xem toàn dân,toàn quân đều là con,là cháu là máu mủ ruột thịt việc dùng cụm từ đó nhằm nhấn mạnh thêm tình yêu thương đồng bào của Bác. Nhưng đọc tới "youth and children" cụm từ này đã mang nghĩa " các cháu thanh niên và nhi đồng". Vậy hông lẻ nào cụm từ trên thừa ra chăng ?? Mọi người cùng thảo luận . Do thầy NBC mở lối nên Cindy góp lời vậy thôi ạ.