PDA

View Full Version : Hội nghị SV NCKH lần 6 - khoa XDCĐthophan
12/04/09, 11:25 PM
HỘI NGHỊ SV NCKH KHOA XD CẦU ĐƯỜNG LẦN THỨ 6 NĂM 2009
Thực hiện mục tiêu chất lượng năm học 2008 -2009, và đã thành truyền thống, Khoa XD Cầu đường tổ chức Hội nghị SV NCKH lần thứ 6.
Thời gian: 06 tháng 6 năm 2009 (thứ bẩy)
Địa điểm: Hội trường VPK XD Cầu đường Tầng 3 Khu A Trường ĐHBK Đà Nẵng.
BTC Hội nghị sẽ biên tập cuốn kỷ yếu tóm tắt nội dung nghiên cứu của các đề tài, do đó yêu cầu các em SV tham gia báo cáo gửi bản :“Báo cáo tóm tắt nội dung đề tài” về BTC trước ngày 22 tháng 5 năm 2009 dạng file.doc
Mẫu bản báo cáo tóm tắt đính kèm.
Báo cáo nào không đúng theo yêu cầu đã qui định sẽ không được tham gia báo cáo.
BTC rất mong muốn có nhiều đề tài chất lượng tham gia đặc biệt là các em SV khoá 04X3 và 05X3.
BCN Khoa Xây dựng Cầu Đường.

hoatimngayxua
14/05/09, 04:02 PM
HỘI NGHỊ SV NCKH KHOA XD CẦU ĐƯỜNG LẦN THỨ 6 NĂM 2009
Thực hiện mục tiêu chất lượng năm học 2008 -2009, và đã thành truyền thống, Khoa XD Cầu đường tổ chức Hội nghị SV NCKH lần thứ 6.
Thời gian: 06 tháng 6 năm 2009 (thứ bẩy)
Địa điểm: Hội trường VPK XD Cầu đường Tầng 3 Khu A Trường ĐHBK Đà Nẵng.
BTC Hội nghị sẽ biên tập cuốn kỷ yếu tóm tắt nội dung nghiên cứu của các đề tài, do đó yêu cầu các em SV tham gia báo cáo gửi bản :“Báo cáo tóm tắt nội dung đề tài” về BTC trước ngày 22 tháng 5 năm 2009 dạng file.doc
Mẫu bản báo cáo tóm tắt đính kèm.
Báo cáo nào không đúng theo yêu cầu đã qui định sẽ không được tham gia báo cáo.
BTC rất mong muốn có nhiều đề tài chất lượng tham gia đặc biệt là các em SV khoá 04X3 và 05X3.
BCN Khoa Xây dựng Cầu Đường.

Thưa thầy em đọc 2 phần hướng dẫn của Trường và của Khoa có khác nhau 1 số điểm?Ví dụ như Font, style, tên tác giả, tài liệu tham khảo, tiêu đề, các phần nội dung(Khoa quy đinh 3 phần còn trường là 5 phần)...
Như vậy chúng em nên làm theo mâu nào ạ? Vì 2 thông báo là đều thông báo là: nếu làm không đúng mẩu là sẽ không được chấp nhận!Em cám ơn thầy ạ!

thophan
25/05/09, 04:31 PM
Em làm theo mẫu của Khoa, đơn giản mà vẫn đầy đủ, còn mẫu của Trường thì chỉ dành cho các đề tài tham gia ở Hội nghị SVNCKH của Trường thôi.

thophan
25/05/09, 04:48 PM
Kế hoạch tổ chức Hội nghị SV NCKH khoa XD Cầu Đường lần 6 năm 2009.
Thời gian: 8g00 ngày 20 - 6 - 2009 ( thứ bẩy)
Địa điểm: Phòng họp lớn Khoa XD Cầu Đường; tầng 3 nhà A trường ĐHBK Đà Nẵng.

Hạn chót nộp báo cáo tóm tắt 9g00 tại VPK cho cô Lan.