PDA

View Full Version : hệ số phân bố ngangnghiatran.gt
25/04/09, 11:50 PM
các bạn cho minh hỏi về số làn xếp tải trong tinh hspbn,ví dụ mình thiết kế 3 làn xe thì khi tính hệ số pbn lai xét trường hợp xếp tải một làn và xếp tải >= 2 làn ?mình chưa rõ vấn đề xếp tải ở đây mong các bạn giúp đỡ.
thank

huuthoqt1984
26/04/09, 07:32 AM
các bạn cho minh hỏi về số làn xếp tải trong tinh hspbn,ví dụ mình thiết kế 3 làn xe thì khi tính hệ số pbn lai xét trường hợp xếp tải một làn và xếp tải >= 2 làn ?mình chưa rõ vấn đề xếp tải ở đây mong các bạn giúp đỡ.
thank

Nguyên tắc xếp xe để tính hệ số phân bố ngang là làm sao hoạt tải gây ra bất lợi nhất. Muốn vậy, bạn phải chia ra nhiều trường hợp xếp tải khác nhau (Với bạn 3 làm xe thì phải xét các trường hợp: 1 làn, 2 làn và 3 làn). Bạn phải chú ý là nhân thêm hệ số tương ứng với số làn bạn xếp xe nửa đó. Sau đó bạn so sánh và chọn trường hợp có HSPPN lớn nhất để tính toán.
Chúc bạn thành công!.

P/S: Khi xếp tải trọng làn, các làn có thể được xếp sát nhau, nhưng không được xâm phạm phạm vi là kế nó bạn nhé.