PDA

Xem phiên bản đầy đủ : [HOT] ông già Sài Gòn nói tiếng Anh như Tâyboy_06c
11/05/09, 08:05 PM
Theo bạn học tiếng Anh dê hay khó, theo dduwongf nào là có hiệu quả nhất, hãy theo dõi câu chuyện của Mr Bill Sai gon và tìm cho mình 1 con đương nhé ! Have fun !

http://www.youtube.com/watch?v=whV_oKnRXSA
please click on screen to watch video ..

boy_06c
11/05/09, 08:10 PM
http://www.youtube.com/watch?v=4P508sW_VpI


http://www.youtube.com/watch?v=rSgUZsqWdoU
http://www.youtube.com/watch?v=uqXGBsH8UKQ

NTT_910
11/05/09, 09:06 PM
Thật tuyệt vời các bạn ạ! trên cả tưởng tượng luôn!
Nếu vào công tác tại Sai Gòn nhất định phải đến thỉnh giáo mới được!
oh! very good! It's skill!