PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Trắc ngang trong nút giao thông! help!!!dangduong
14/05/09, 01:42 PM
mình đang làm nút giao thông gồm 3 nhánh mình upload hẳn bình đồ lên anh em ai giúp mình chỉ cho cách thiết kế trắc, dọc trắc ngang tại nút này thế nào với? mình đã có đầy đủ số liệu file*ntd của các nhánh rồi, nhất là trắc ngang làm thế nào để chạy trắc ngang tại vị trí nút giao đó, độ dốc ngang ở giữa nút giao như thế nào nhỉ???? cho em cảm ơn trứoc nha!

dangduong
14/05/09, 02:03 PM
sao em upload file bình đồ lên mà không đựoc vậy nhỉ!!!:M064:

dangduong
14/05/09, 02:28 PM
mình đang làm nút giao thông gồm 3 nhánh mình upload hẳn bình đồ lên anh em ai giúp mình chỉ cho cách thiết kế trắc, dọc trắc ngang tại nút này thế nào với? mình đã có đầy đủ số liệu file*ntd của các nhánh rồi, nhất là trắc ngang làm thế nào để chạy trắc ngang tại vị trí nút giao đó, độ dốc ngang ở giữa nút giao như thế nào nhỉ???? cho em cảm ơn trứoc nha.

Tat Hai NA
14/05/09, 07:38 PM
Thực ra theo nút của ban thì bạn chỉ mới có số liệu của 2 nhánh thối. Bạn cần có sl 1 nhánh nữa. và thiết kế TN từng nửa 1 của từng nhánh và lấy đỉnh là cao độ khống chế và dốc ngang các nhánh để kẻ đường đỏ. Khối lượng Nút giao thì không xuất diện tích mặt mà bạn nên pick trên bình đồ thì sẽ chính xác hơn.
Chúc bạn thành công

7676
14/05/09, 08:53 PM
Bạn cư thiết kế bình thường như trên đường thẵng, bạn áp thiết kế cho bên bụng của đường cong + mở rộng còn phần lưng là phàn mui luyện của nút giao ma bạn thiết kế. tương tự mặt cắt tự nhiên cũng theo đường cong và vuông góc với đường cong (chú ý tại nút giao).

dangduong
16/05/09, 08:13 AM
bạn TAT HAI NA có thể nói rõ giúp mình chỗ khống chế dốc ngang không? vì trong đó đã có siêu cao 5% rồi , mình làm trắc ngang 1 nhánh nhưng muốn xác định điểm nào tính trắc ngang cho mỗi nhánh? tính khối lượng trên nút giao làm sao?

Tat Hai NA
24/05/09, 06:38 PM
Mình lâu giờ bận không vào mạng được.
Bạn phải kẻ đường đỏ tuyến chính, và siêu cao tuyến chính tại cọc P tuyến chính theo tuyến chính để có được cao độ TK đỉnh nút giao. Từ cao độ đỉnh nút giao và dốc ngang các cọc P nhánh rẽ để kẻ đường đỏ nhánh rẽ (chú ý các cọc trùng nhau thì cao độ đường đỏ kẻ các nhánh phải trùng nhau). còn khối lượng bạn xuất bình thường thôi chỉ khi TK trắc ngang bạn chia từng nửa của nhánh mà thiết kế, riêng kl mặt bạn vẽ bình đồ mà pick thi chính xác hơn.
Chúc bạn thành công!