PDA

View Full Version : Xin bản vẽ cầu bản CT thường l=7.5mgahanhkhat2
14/05/09, 03:34 PM
Mình đang thiết kế 1 cầu bản bằng BTCT thường dài khoảng 7,5m (đường giao thông nông thôn). Ai có bản vẽ cho mình xin với. Cảm ơn nhiều.