PDA

View Full Version : Video về các công tác thi công ngoài hiện trườngtimosi™
15/05/09, 09:54 AM
Đây là các công tác thi công ngoài hiện trường, bao gồm các công tác cơ bản nhất:
1.Công tác đổ bê tông cho cột và dầm

2.Công tác bê tông cho Tường BTCT

3.Công tác bê tông cho phần móng nhà

4.Đổ bê tông thành bể bơi

5.Công tác copha và cốt thép cho toàn bộ ngôi nhà
http://support.cauduongbkdn.com/upload/out.php/i13379_nzhvfp.gif
Download here (http://www.mediafire.com/?sharekey=3e0fd0b85b31c9b37069484bded33bcd38d8c40c d0906b4f)

Nguồn:youtube