PDA

Xem phiên bản đầy đủ : [Tổng hợp]AutoCAD tất cả version-đang cập nhật dầntimosi™
09/06/09, 03:57 PM
http://upanh.com/uploads/07-June-2009/tx9qvq3li8w57e15bv.jpg

Topic này tổng hợp toàn bộ các phiên bản AutoCAD từ R14 đến 2010, sẽ được cập nhật cho đến khi đủ bộ
Ps: tạm thời khóa topic để cập nhật cho hết, nếu link có vấn đề thì pm vào email cho mình nhé

timosi™
09/06/09, 03:57 PM
AutoCAD 2004


http://upanh.com/uploads/07-June-2009/zwyn4rfifvlwx6ysvq68.png (http://upanh.com/uploads/07-June-2009/zwyn4rfifvlwx6ysvq68.png)

Download:
Mediafire:
http://www.mediafire.com/?sharekey=7af0bae2724739df7069484bded33bcdd613a5ac cf7b46a9

trích: vinamech.com

timosi™
09/06/09, 04:00 PM
AutoCad 2008 [32 bit]http://upanh.com/uploads/07-June-2009/6uir5ncox3w52tbrwetz.png (http://upanh.com/uploads/07-June-2009/6uir5ncox3w52tbrwetz.png)
Download Mediafire:
http://www.mediafire.com/?sharekey=7af0bae2724739df7069484bded33bcd05ebde49 094b2238
Nguồn: vinamech.com-diễn đàn cơ khí Việt Nam

timosi™
09/06/09, 04:03 PM
Autocad 2009 [32Bit]


http://upanh.com/uploads/07-June-2009/fpfe7s94cii7s4acp8af.jpg

System Requirements
The system requirements for 32-bit AutoCAD:

- Intel® Pentium® 4 processor, 2.2 GHz Recommended
- Microsoft® Windows Vista™, Windows® XP Home and Professional (SP2), Windows® 2000 (SP4)
- 512 MB RAM
- 750 MB free disk space for installation
- 1024x768 VGA with True Color
- Microsoft® Internet Explorer® 6.0 (SP1 or higher)
Download:
http://www.mediafire.com/sharekey=1d06029d9be0ddfd00d27174b47c6657afcacfccc 4a364735be6ba49b5870170

Link down cả full tốc độ nhưng chưa có hướng dẫn
http://lfiles3.brothersoft.com/photograph_graphics/cad/AutoCAD_2009_English_Win_32bit.exe

hướng dẫn cài đặt:
http://www.mediafire.com/?znjdqzn0frm
Nguồn: vinamech.com-diễn đàn cơ khí Việt Nam

timosi™
09/06/09, 04:07 PM
Autocad 2010 [32bit]


http://i677.photobucket.com/albums/vv139/Fuzzy0ne/wkd4md7hyf_2.jpg

Link Mf
http://www.mediafire.com/sharekey=752d4c1f0e4848b907258ee67c679e4a796966075 25d2f3c5be6ba49b5870170

Link full tốc độ cao chưa có hướng dẫn

http://lfiles3.brothersoft.com/graphics_design/cad/AutoCAD_2010_English_MLD_Win_32bit.exe

hướng dẫn sử dụng:
http://www.mediafire.com/?mmdiezgqzyy
Nguồn: vinamech.com-diễn đàn cơ khí Việt Nam

timosi™
09/06/09, 04:16 PM
AutoCAD 2002 [32bit]

http://upanh.com/uploads/08-June-2009/t9jdp6mjkatuj7wbiip8.png

Download here:
Phần 1 (ftp://www4.vinamech.com/www/timosi/AutoCAD all Ver/2k2/ACACD2k2.www.vinamech.com.part1.rar)
Phần 2 (ftp://www4.vinamech.com/www/timosi/AutoCAD all Ver/2k2/ACACD2k2.www.vinamech.com.part2.rar)
Phần 3 (ftp://www4.vinamech.com/www/timosi/AutoCAD all Ver/2k2/ACACD2k2.www.vinamech.com.part3.rar)
Nguồn: vinamech.com-diễn đàn cơ khí Việt Nam

timosi™
09/06/09, 06:52 PM
AutoCAD 2007
http://upanh.com/uploads/09-June-2009/d96et8al13sffgdt9.jpg
System requirements for AutoCAD 2007 for users who are focusing on 2D drawing creation are as follows:

* Intel® Pentium® IV processor recommended
* Microsoft® Windows® XP Professional or Home Edition (SP1 or SP2), Windows XP Tablet PC Edition (SP2), or Windows 2000 (SP3 or SP4)
* 512 MB RAM
* 750 MB free disk space for installation
* 1024x768 VGA display with true color
* Microsoft® Internet Explorer 6.0 (SP1 or higher)

System requirements for AutoCAD 2007 for users who are taking advantage of the new conceptual design capabilities are as follows:

* Intel® processor 3.0 GHz or greater
* Windows XP Professional (SP2)
* 2 GB RAM or greater
* 2 GB of disk space available, not including installation
* 1280x1024 32-bit color video display adapter (true color)
* 128 MB or greater, OpenGL®-capable workstation class graphics card.
Get information on graphics hardware certified for use with AutoCAD 2007.
Download:

http://www4.vinamech.com/timosi/AutoCAD all Ver/k7/ACACDk7.www.vinamech.com.part01.rar
http://www4.vinamech.com/timosi/AutoCAD all Ver/k7/ACACDk7.www.vinamech.com.part02.rar
http://www4.vinamech.com/timosi/AutoCAD all Ver/k7/ACACDk7.www.vinamech.com.part03.rar
http://www4.vinamech.com/timosi/AutoCAD all Ver/k7/ACACDk7.www.vinamech.com.part04.rar
http://www4.vinamech.com/timosi/AutoCAD all Ver/k7/ACACDk7.www.vinamech.com.part05.rar
http://www4.vinamech.com/timosi/AutoCAD all Ver/k7/ACACDk7.www.vinamech.com.part06.rar
http://www4.vinamech.com/timosi/AutoCAD all Ver/k7/ACACDk7.www.vinamech.com.part07.rar
http://www4.vinamech.com/timosi/AutoCAD all Ver/k7/ACACDk7.www.vinamech.com.part08.rar
http://www4.vinamech.com/timosi/AutoCAD all Ver/k7/ACACDk7.www.vinamech.com.part09.rar
http://www4.vinamech.com/timosi/AutoCAD all Ver/k7/ACACDk7.www.vinamech.com.part10.rar
http://www4.vinamech.com/timosi/AutoCAD all Ver/k7/ACACDk7.www.vinamech.com.part11.rar
http://www4.vinamech.com/timosi/AutoCAD all Ver/k7/ACACDk7.www.vinamech.com.part12.rar

Nguồn: vinamech.com

ngo dinh hung
04/10/09, 11:46 AM
anh em download cái này xem có bị lỗi link ko---chắc là được :M050:
do nhiều lần tải mà toàn lỗi link nên lần này anh em thử cái này xem..:M_nhoc2_49:
nếu được cho xin nút cảm ơn nha...

http://www.4shared.com/dir/10376567/93f611a3/AutoCad2005.html
pass unrar: zizu.sos4um.net

gnourt2
07/10/09, 09:23 AM
Autocad 2006:


http://img3.imageshack.us/img3/3614/acad.png

Password để download: cauduongbkdn.com

Download: http://www.mediafire.com/?sharekey=39492f1f1be0eebaab1eab3e9fa335cae17f7373 ba5e689b

AutoCAD 2006 System Requirements

* Intel® Pentium® III or later processor or compatible, 800 MHz or higher
* Microsoft® Windows® XP (Professional, Home Edition, or Tablet PC Edition with SP1 or SP2), Windows 2000 Professional with SP4
* 512 MB RAM
* 500 MB free disk space for installation
* 1024x768 VGA with true color
* Microsoft Internet Explorer 6.0 (SP1 or later)
* CD-ROM drive
* Mouse, trackball, or compatible pointing device