PDA

Xem phiên bản đầy đủ : xin tiêu chuẩntienctc
20/06/09, 08:59 AM
mình đang cần tiêu chuẩn kiểm tra cường độ chịu nén của bê tông bằng phương pháp phá hoại mẫu " trong phòng thí nghiệm"