PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Đánh giá sơ bộ về QT mới 22TCN 272-05germany
12/07/07, 05:49 PM
Mình xin mạn phép mở topic này để các bạn đã được làm Đồ án TK cầu Bêtông cốt thép và cầu thép theo QT mới 22 TCN 272-05(và đã được học qua QT 79) có ý kiến và đánh giá về việc áp dụng trong tính toán.

+ Như ý kiến riêng: mình thấy Quy trình mới này khó tạo ra lối tư duy cho người tính, làm cho người tính trở nên thụ động hơn vì những công thức kinh nghiệm, hệ số phức tạp, bảng tra nhiều.
CÒn các bạn thì như thế nào? và có góp ý gì trong việc đưa QT mới vào giảng dạy?
Xin cám ơn!

phnam
12/07/07, 07:31 PM
Quy trình VN ta dùng trước kia là 22TCN 18-79 với tên gọi là "Quy trình thiết kế cầu cống theo trạng thái giới hạn".
Tiêu chuẩn này được sử dụng trong vòng gần 30 năm vậy mà chưa có sự sửa đổi, bổ sung gì thêm.
Quy trình này hiện nay vẫn đang được dùng để thiết kế các cầu nhỏ. Nhưng, đối với các cầu lớn, để phù hợp với thế giới các nhà TK phải tham khảo các quy trình hiện đại hơn. Đặc biệt là các cầu có đầu tư của nước ngoài.
22 TCN 272-05 được sử dụng ở VN là điều tất yếu.
Nói về phương pháp tính toán, 22 TCN 272-05 thiên về bài toán thực nghiệm và xác suất thống kê hơn, nên đa phần là các hệ số, công thức, ... được xác định từ các kết quả thực nghiệm và có gắng liền với lý thuyết.
Đối với quy trình mới không phải học và làm theo và là sự tự tìm tòi và nghiên cứu, để có thể ứng dụng một cách mềm dẽo nhất các công thức tính toán, các hệ số tải trọng, hệ số sức kháng, ...
Nó đòi hỏi người sinh viên phải có tư duy, tư duy học hỏi và tìm hiểu, ...
Nói như thầy NGUYỄN XUÂN TOẢN thì việc THAY SỐ VÀO TA CÓ thì ai cũng làm được, ...

Đây là một chủ đề rất hay, rất mong các thầy cô, các anh cựu sinh viên và các bạn SV cùng thảo luận, để có thể đưa ra những cái giống và khác nhau giữa 2 QT.

duongcholun
07/08/07, 09:55 AM
Trang này đã có lâu rồi mà mình không biết. Mình cũng xin đóng góp 1 ít về lý do ra đời của 22TCN-272-05.

Vài nét Về Tiêu chuẩn hiện hành
Tiêu chuẩn hiện hành để thiết kế cầu ở Việt nam là Tiêu chuẩn ngành mang ký hiệu 22TCN 18-1979 với tên gọi ’ Quy trình thiết kế cầu cống theo các trạng thái giới hạn’. Tiêu chuẩn này đã được sử dụng trong khoảng 1/ 4 thế kỷ mà chưa có dịp cập nhật , sửa đổi. Nội dung Quy trình này dựa trên Quy trình của Liên xô ban hành từ năm 1962 và năm 1967 và có tham khảo Quy trình Trung Quốc năm 1959. Hiện nay Quy trình nói trên vẫn đang được sử dụng để thiết kế nhiều cầu nhỏ và cầu trung cúng như một vài cầu lớn.Nhưng khi thiết kế các cầu lớn các nhà thiết kế đã tham khảo và sử dụng một vài Tiêu chuẩn thiết kế hiện đại hơn mà đã được quốc tế công nhận. Đặc biệt là những trường hợp có Tư vấn nước ngoài tham gia dự án thì các Tiêu chuẩn Nhật bản( JIS) và Tiêu chuẩn Hoa kỳ (AASHTO) thường được sử dụng nhất.

Vài nét về tình hình biên soạn
Tiêu chuẩn thiết kế cầu ở các nước trên thế giới Nguyên lý thiết kế theo các trạng thái giới hạn đã được giới thiệu trong khoảng những năm 60 và 70 được bắt nguồn từ Liên xô và đã sớm được ủng hộ ở Anh quốc. Hầu như đồng thời đã có nhiều nghiên cứu triển khai, đặc biệt là ở Anh quốc và Liên xô liên quan đến việc phân tích và thiết kế các dâm cầu hộp thép, dầm BTCT thường và BTCT dự ứng lực. Các kết quả nghiên cứu này đã được phản ánh trong các Tiêu chuẩn thiết kế và từ những năm 70 Tiêu chuẩn Anh quốc mã số BS 5400 có thể được coi như đại diện cho các tài liệu tiên tiến nhất vào thời gian đó. Vào những năm 80, các nước khác đã phát triển khái niệm các trạng thái giới hạn và tiến hành nhiều nghiên cứu có giá trị cao. Tiêu chuẩn cầu Ontario ( the Ontario Bridge Code) đã bao gồm nhiều tiến bộ kỹ thuật ,đặc biệt là về thiết kế kết cấu BTCT, giống như các Tiêu chuẩn của Đức ( DIN) đã làm. Các Tiêu chuẩn Nhật bản (JIS) và Hoa kỳ ( AASHTO) bao gồm cả các nguyên tắc thiết kế chông động đất đã được nghiên cứu phát triển tốt. Vào đầu những năm 90 Hiệp hội các quan chức đường độ Hoa kỳ( AASHTO) đã nhận thấy rằng Tiêu chuẩn thiết kế cầu của AASHTO cần phải được xem xét lại toàn diện để phù hợp với triết lý về các trạng thái giới hạn ( hoặc hệ số tải trọng) mà ngày nay đã phổ cập khắp thế giới. Tiêu chuẩn AASHTO lúc đó cũng đã tỏ ra lạc hậu trong nhiều lĩnh vực chính khác , ví dụ như về các phương pháp phân tích kết cấu, về hoạt tải xe và về thiết kế nền móng. Rất nhiều cố gắng đã được thực hiện trong khoảng 5 năm ở AASHTO để cập nhật Tiêu chuẩn và kết quả là một Tiêu chuẩn mới mang tên LRFD ( Thiết kế theo hệ số sức kháng và hệ số tải trọng) đã ra đời năm 1994, được chuyển sang dùng đơn vị đo theo hệ quốc tế SI . Năm 1998 Tiêu chuẩn này đã được sửa đổi và xuất bản lần thứ hai. Bởi vì Tiêu chuẩn mới này đã được soạn thảo dựa trên những kiến thức phong phú tích lũy từ nhiều nguồn khác nhau trên khắp thế giới nên nó có thể coi là đại diện được cho trình độ hiện đại trong hầu hết các lĩnh vực thiết kế cầu vào thời điểm hiện nay.
Nhiều nước khác cũng đã có các Tiêu chuẩn thiết kế cầu được phát triển đến trình độ cao. Ví dụ như Nhật bản và Trung Quốc, mặc dù các Tiêu chuẩn đó có lẽ cũng tiên tiến như AASHTO nhưng ít được dùng ở các nước khác trên thế giới. ở Châu Au đang phát triển các Tiêu chuẩn với tên gọi là các EuroCode mà dự kiến sẽ phản ánh được cả các kiến thức và kinh nghiệm thực tế tiên tiến nhất ở Châu Au, nhưng bộ tài liệu tổng hợp đầy đủ của Tiêu chuẩn này đến nay vẫn chưa được soạn xong.Các tài liệu của úc , Tiêu chuẩn thiết kế cầu đường bộ Australia ( the AustRoads Bridge Design Code ) cũng đầy đủ.

Các cơ sở của nội dung Dự thảo Tiêu chuẩn mới của Việt nam
Bản Dự thảo Tiêu chuẩn thiết kế cầu mới đã được biên soạn như một phần công việc của Dự án của Bộ Giao thông vân tải mang tên ' Dự án phát triển các Tiêu chuẩn Cầu và Đường bộ' , là một công việc cần thiết để chấp nhận các cơ sở vững chắc để phát triển các Tiêu chuẩn về thiết kế đường bộ, thiết kế áo đường, về thi công và vật liệu, cũng như về thiết kế cầu. Các Tiêu chuẩn cấp quốc gia của nhiều nước ngoài cũng đã được xem xét tham khảo như một phần việc của Dự án này. Kết quả của việc nghiên cứu tham khảo đã đưa đến kết luận rằng hệ thống Tiêu chuẩn AASHTO là thích hợp nhất để chấp thuận áp dụng ở Việt nam.Đó là một hệ thống Tiêu chuẩn hoàn thiện và thống nhất mà lại dễ dàng được chấp thuận và cải biêncho phù hợp với các điều kiện thực tế của Việt nam. Ngôn ngữ của nó cũng như các tài liệu tham chiếu của nó đều bằng tiếng Anh là ngôn ngữkỹ thuật thông dụng nhất trên khắp thế giới và cũng là ngôn ngữ thứ hai có hiệu quả nhất ở Việt nam. Hơn nữa, các Tiêu chuẩn AASHTO có ảnh hưởng rất lớn trong các nước thuộc khối ASEAN mà nước Việt nam là một thành viên. Sau khi đã xem xét cẩn thận triển vọng thiết kế cầu, việc lựa chọn Tiêu chuẩn AASHTO làm cơ sở cũng là hợp lý về mặt kỹ thuật như theo các nguyên nhân đã nêu trên.
Những căn cứ cụ thể về quyết định sử dụng hệ thống AASHTO làm cơ sở để biên soạn Tiêu chuẩn thiết kế mới của Việt nam cũng đã được trình bầy chi tiết hơn trong báo cáo của ngài Malone , giám đốc của Dự án này.( xin xem bài báo đã đăng trong Tạp chí Cầu-Đường VN ,tháng 11-1999) Phạm vi áp dụng và cấu trúc của Tiêu chuẩn mới. Dự thảo Tiêu chuẩn thiết kế cầu mới dự định dành cho việc thiết kế, đánh giá và khôi phục các cầu ô-tô cố định hoặc cầu di động. Các điều khoản sẽ không liên quan đến cầu đường sắt, cầu cho phương tiện chạy bánh sắt hoặc các phương tiện công cộng khác. Các yêu cầu thiết kế đối với các cầu đường sắt dự kiến sẽ được ban hành như một phụ bản trong tương lai. Tiêu chuẩn thiết kế mới được dựa trên Tiêu chuẩn thiết kế cầu AASHTO LRFD, lần xuất bản thứ hai (1998) theo hệ đơn vị đo quốc tế SI .