PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Dẫn cao độ từ thấp đến caovh04
02/08/09, 09:29 AM
trinh bày phuơng án dẫn cao độ từ một cọc mốc ở cách vị trí mố đang thi công là 1000m ,biết điều kiện thời tiết tốt ,tầm ngắm tối đa của máy thủy bình là 120m ,chênh cao từ cọc mốc đến mốc gởi là 8.0m, sử dụng mia 3m .(lấy ví dụ đo đạc ,tính toán với số lượng cụ thể để minh họa )(làm sao để trạm may ít nhất).mong các anh giúp cho em nha ,em cảm ơn nhiều.

Come2to
02/08/09, 11:26 AM
trinh bày phuơng án dẫn cao độ từ một cọc mốc ở cách vị trí mố đang thi công là 1000m ,biết điều kiện thời tiết tốt ,tầm ngắm tối đa của máy thủy bình là 120m ,chênh cao từ cọc mốc đến mốc gởi là 8.0m, sử dụng mia 3m .(lấy ví dụ đo đạc ,tính toán với số lượng cụ thể để minh họa )(làm sao để trạm may ít nhất).mong các anh giúp cho em nha ,em cảm ơn nhiều.

Theo mình thì làm như sau:
Dựng mia tại mốc đã gởi cao độ A, đặt máy về phía mốc B cách mia khoảng 110m (nếu kô bị khuất tầm nhìn). Đọc trị số trên mia.
Di chuyển mia về hướng mốc B cách máy khoảng 110m (nếu ..) chọn vị trí kiên cố đạt mia lên đó, đọc số đọc trên mia.
Di chuyển máy về hướng B, mia vẫn đặt tại vị trí đó máy vẫn cách mia 110m (nếu .. ). Cứ như vậy dẫn về đặt mia tại mốc B đọc trị số đó
Cách ghi vào sổ như sau: Sổ có 2 cột là đọc mia sau và đọc mia trước
Đọc mia tại A ghi vào cột đọc mia sau, (xuống dòng) khi đọc mia lần thứ 2 thì ghi vào cột Đọc mia trước. Khi đọc mia lần thứ 3 ghi vào dòng vừa ghi ở cột đọc mia sau . Cứ như vậy khi mia về đặt tại B thì sẽ có 1 chữ số ở cột đọc mia trước
Bạn cộng các số vừa đọc theo cột đọc mia sau và đọc mia trước. Lấy 2 tổng đó trừ cho nhau bạn đc độ chênh cao của A và B (gọi là đenta h)
Như vậy là bạn đã thực hiện xong 1 lần đo gọi là đo đi. Để kiểm tra lại các trị số đọc bạn phải thực hiện 1 lần đo nữa gọi là đo về từ điểm mốc B về mốc A. Thao tác và cách thức giống như lần trước. Lúc này bạn có đc chênh cao giữa B và A. Nếu 2 số đenta h đó trùng nhau là bạn đã dẫn thành công. Nếu nó lệch nhau vài milimet thì bạn fai làm công việc gọi là bình sai, Còn nếu lệch nhiều quá thì bạn fai đo lại lần nữa, lấy kết quả 2 lần đo gần trùng nhau nhất để bình sai
Số trạm máy còn phụ thuộc vào chướng ngại vật nữa chứ, còn nếu như nó ở giữa cánh đồng thì bạn cứ nhắm thẳng hàng A và B mà tiến hành thôi, khoẳng cách cứ 110m là đc ( vì 120m thì gần với giới hạn của máy quá, chắc là sẽ ko cho kết quả tốt đc)
Mình chỉ biết như vậy thôi, chúc bạn thành công!

hoangtutihon259
18/05/10, 11:40 AM
bạn có thể hướng dẫn tớ cách đọc tri. số trên mia 1 cách chi tiết cụ thể hơn được không hjc cảm ơn bạn nhiều nha

nguyeny
16/02/11, 05:38 PM
Theo mình thì làm như sau:
Dựng mia tại mốc đã gởi cao độ A, đặt máy về phía mốc B cách mia khoảng 110m (nếu kô bị khuất tầm nhìn). Đọc trị số trên mia.
Di chuyển mia về hướng mốc B cách máy khoảng 110m (nếu ..) chọn vị trí kiên cố đạt mia lên đó, đọc số đọc trên mia.
Di chuyển máy về hướng B, mia vẫn đặt tại vị trí đó máy vẫn cách mia 110m (nếu .. ). Cứ như vậy dẫn về đặt mia tại mốc B đọc trị số đó
Cách ghi vào sổ như sau: Sổ có 2 cột là đọc mia sau và đọc mia trước
Đọc mia tại A ghi vào cột đọc mia sau, (xuống dòng) khi đọc mia lần thứ 2 thì ghi vào cột Đọc mia trước. Khi đọc mia lần thứ 3 ghi vào dòng vừa ghi ở cột đọc mia sau . Cứ như vậy khi mia về đặt tại B thì sẽ có 1 chữ số ở cột đọc mia trước
Bạn cộng các số vừa đọc theo cột đọc mia sau và đọc mia trước. Lấy 2 tổng đó trừ cho nhau bạn đc độ chênh cao của A và B (gọi là đenta h)
Như vậy là bạn đã thực hiện xong 1 lần đo gọi là đo đi. Để kiểm tra lại các trị số đọc bạn phải thực hiện 1 lần đo nữa gọi là đo về từ điểm mốc B về mốc A. Thao tác và cách thức giống như lần trước. Lúc này bạn có đc chênh cao giữa B và A. Nếu 2 số đenta h đó trùng nhau là bạn đã dẫn thành công. Nếu nó lệch nhau vài milimet thì bạn fai làm công việc gọi là bình sai, Còn nếu lệch nhiều quá thì bạn fai đo lại lần nữa, lấy kết quả 2 lần đo gần trùng nhau nhất để bình sai
Số trạm máy còn phụ thuộc vào chướng ngại vật nữa chứ, còn nếu như nó ở giữa cánh đồng thì bạn cứ nhắm thẳng hàng A và B mà tiến hành thôi, khoẳng cách cứ 110m là đc ( vì 120m thì gần với giới hạn của máy quá, chắc là sẽ ko cho kết quả tốt đc)
Mình chỉ biết như vậy thôi, chúc bạn thành công!

chuẩn không cần chỉnh ,truyền cao độ thì cũng đơn giản thôi

caybut
25/08/11, 05:21 PM
Theo mình thì làm như sau:
Dựng mia tại mốc đã gởi cao độ A, đặt máy về phía mốc B cách mia khoảng 110m (nếu kô bị khuất tầm nhìn). Đọc trị số trên mia.
Di chuyển mia về hướng mốc B cách máy khoảng 110m (nếu ..) chọn vị trí kiên cố đạt mia lên đó, đọc số đọc trên mia.
Di chuyển máy về hướng B, mia vẫn đặt tại vị trí đó máy vẫn cách mia 110m (nếu .. ). Cứ như vậy dẫn về đặt mia tại mốc B đọc trị số đó
Cách ghi vào sổ như sau: Sổ có 2 cột là đọc mia sau và đọc mia trước
Đọc mia tại A ghi vào cột đọc mia sau, (xuống dòng) khi đọc mia lần thứ 2 thì ghi vào cột Đọc mia trước. Khi đọc mia lần thứ 3 ghi vào dòng vừa ghi ở cột đọc mia sau . Cứ như vậy khi mia về đặt tại B thì sẽ có 1 chữ số ở cột đọc mia trước
Bạn cộng các số vừa đọc theo cột đọc mia sau và đọc mia trước. Lấy 2 tổng đó trừ cho nhau bạn đc độ chênh cao của A và B (gọi là đenta h)
Như vậy là bạn đã thực hiện xong 1 lần đo gọi là đo đi. Để kiểm tra lại các trị số đọc bạn phải thực hiện 1 lần đo nữa gọi là đo về từ điểm mốc B về mốc A. Thao tác và cách thức giống như lần trước. Lúc này bạn có đc chênh cao giữa B và A. Nếu 2 số đenta h đó trùng nhau là bạn đã dẫn thành công. Nếu nó lệch nhau vài milimet thì bạn fai làm công việc gọi là bình sai, Còn nếu lệch nhiều quá thì bạn fai đo lại lần nữa, lấy kết quả 2 lần đo gần trùng nhau nhất để bình sai
Số trạm máy còn phụ thuộc vào chướng ngại vật nữa chứ, còn nếu như nó ở giữa cánh đồng thì bạn cứ nhắm thẳng hàng A và B mà tiến hành thôi, khoẳng cách cứ 110m là đc ( vì 120m thì gần với giới hạn của máy quá, chắc là sẽ ko cho kết quả tốt đc)
Mình chỉ biết như vậy thôi, chúc bạn thành công!
bài viết của bạn rất tuyệt,cảm ơn bạn
Bạn có thể chỉ gium mình cách bình sai không?