PDA

View Full Version : [Video] thi công kết cấu nhịp cầuphnam
15/08/09, 04:08 PM
http://www.youtube.com/watch?v=uI1WGsTYWVg

http://www.youtube.com/watch?v=YTlYEeN5USg

http://www.youtube.com/watch?v=0Pts4Yc-Avk

http://www.youtube.com/watch?v=G7qv3y9HzWI

http://www.youtube.com/watch?v=m6cnc4aeD4A

http://www.youtube.com/watch?v=W3HwU6kX_J4

http://www.youtube.com/watch?v=gpzGWfDkhSs

http://www.youtube.com/watch?v=UVKQ7FBhHB8

http://www.youtube.com/watch?v=PIFnVX-sBRA

timosi™
15/08/09, 04:13 PM
Anh Nam ko nên úp 1 lần nhiều phim như thế, sẽ load lâu lắm. Hi, cái này rất bổ ích, nhưng tụi Trung quốc làm cái này cũng công phu, để quảng bá cho sản phẩm của mình ấy mà.
Cái này hình như sử dụng phương pháp thi công Đúc Đẩy.

khanhan8889
04/11/11, 06:04 PM
có video thi công kết cấu nhịp dàn cầu thép ko bạn