PDA

View Full Version : [Video] Khoan hạ ống vách cọc khoan nhồiphnam
15/08/09, 04:17 PM
http://www.youtube.com/watch?v=tynpuqM2Nng
http://www.youtube.com/watch?v=el6M7DQEXmg
http://www.youtube.com/watch?v=awW_uoRUJ8o

vitchippro1511
15/04/10, 01:57 AM
cam on cac ban rat nhieu.minh dang phan van trong viec lam do an su dung coc ep hay coc khoan nhoi du thi da co queyt dinh rui