PDA

View Full Version : Cọc ống thépwhiteblack
28/08/09, 03:26 PM
Bạn nào có tài liệu về thi công móng cọc ống thép thì cho mình xin với.Loại cọc này gặp nhiều bên xây trụ cầu phải không.