PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Cần tìm tài liệutuilatui_nghia
28/08/09, 03:32 PM
Chào tất cả mọi người. Mình là Nghĩa, sinh viên trường đại học hàng hải việt nam. Hiện đang làm đồ án tốt nghiệp nhưng thiếu tài liệu, mong được các bạn giúp đỡ cho mình. Ai có biết tài liệu nói về Luồng Cửa Giang thuộc Sông Giang Tỉnh Quảng Bình thì cho mình xin. Điều kiện khí hậu, Địa chất và thông tin về lượng hàng hóa và trang thiết bị bị của Cảng Cửa Giang nhé. Mình xin chân thành cảm ơn!!!
Mọi tài liệu liên quan gửi vào địa chỉ sau hộ mình: vuvannghia21101986@gmail.com
tuonglaituoidep_vimaru@yahoo.com.vn
sđt : 0934225338