PDA

View Full Version : Mình có file hầm đâyninhpy
09/09/09, 03:31 PM
cac ban xem file ham bang tieng ANH, bai viet duoc bao cao tai hoi thao Cong nghe thi cong ham o Taiwan, do Giao su Benson bao cao.

nbc
09/09/09, 04:11 PM
cac ban xem file ham bang tieng ANH, bai viet duoc bao cao tai hoi thao Cong nghe thi cong ham o Taiwan, do Giao su Benson bao cao.

Bạn ninhpy ơi!

Mọi người mừng quá, nhưng hình như bạn đã quên upload file rồi.

Lưu ý bạn thêm: Diễn đàn ta có quy định phải viết bài bằng tiếng Việt có dấu.