PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Tập hợp những bộ sưu tập thời tranggrayhat
18/07/07, 05:26 PM
Mở đầu với màu xanh hy vọng nè :D


http://i206.photobucket.com/albums/bb70/poetry2007/gr1-1.jpg

http://i206.photobucket.com/albums/bb70/poetry2007/gr2-1.jpg

http://i206.photobucket.com/albums/bb70/poetry2007/gr3-1.jpg

http://i206.photobucket.com/albums/bb70/poetry2007/gr4-1.jpg

http://i206.photobucket.com/albums/bb70/poetry2007/gr5-1.jpg

grayhat
18/07/07, 05:28 PM
Tiếp theo là màu đỏ chói lóa nè :D

http://i206.photobucket.com/albums/bb70/poetry2007/rd1.jpg

http://i206.photobucket.com/albums/bb70/poetry2007/rd2.jpg

http://i206.photobucket.com/albums/bb70/poetry2007/rd3.jpg

http://i206.photobucket.com/albums/bb70/poetry2007/rd4.jpg

http://i206.photobucket.com/albums/bb70/poetry2007/rd5.jpg

http://i206.photobucket.com/albums/bb70/poetry2007/rd6.jpg

Mọi người tiếp tục nhé :)