PDA

View Full Version : Vài ảnh về thử tải cầu treo dây võng dài nhất Việt namromeotaisinh
23/09/09, 05:03 PM
Các hình ảnh do GS.TS. Nguyễn Viết Trung - Trường ĐHGTVT Hà Nội sưu tầm, mình sưu tầm lại:Mhi: