PDA

View Full Version : Học ... Học ... Nữa ...Học Mãikjllbjll
29/09/09, 01:50 PM
À cai nay mà giờ còn hỏi à!
Lấy 2 TC mà so sánh xem sao@@
Theo minh thi cung co khac...(khác năm SX) he he he