PDA

View Full Version : Xin hỏi thầy nbc về bê tông thấm nhập nhựameocon87
06/10/09, 06:57 PM
Thưa thầy.Thây co thể chỉ cho em vài con đường làm bằng bê tông thấm nhập nhựa không a?Để cho chúng em có tư liệu để viết bài báo cáo cho hoàn chỉnh.

nbc
09/10/09, 05:48 PM
Thưa thầy.Thây co thể chỉ cho em vài con đường làm bằng bê tông thấm nhập nhựa không a?Để cho chúng em có tư liệu để viết bài báo cáo cho hoàn chỉnh.

Giờ ạ, làm gì có con đường nào làm bằng bê tông thấm nhập nhựa hở bạn. Muốn học khai thác đường, phải nắm vững kiến thức xây dựng mặt đường bạn ơi! :M_nhoc2_42: