PDA

View Full Version : Bê tông nhựabui van hung
14/10/09, 07:32 PM
Hung thấy đường nhựa trên hùng xây dụng một thời gian co dấu hiệu bị bong lớp áo đường ở trên,lúc đầu thấy rất đẹp
nhung trong quá trình khai thác và sử dụng mình thấy bề mặt lớp áo đường xuống cấp rất nhanh
cho h hỏi có phải do tjhi công mình t ưới nhựa đường kg đủ ?
Cách khắc phục như thế nào
thank!!!

nbc
14/10/09, 07:42 PM
Hung thấy đường nhựa trên hùng xây dụng một thời gian co dấu hiệu bị bong lớp áo đường ở trên,lúc đầu thấy rất đẹp
nhung trong quá trình khai thác và sử dụng mình thấy bề mặt lớp áo đường xuống cấp rất nhanh
cho h hỏi có phải do tjhi công mình t ưới nhựa đường kg đủ ?
Cách khắc phục như thế nào
thank!!!

Bạn bui van hung có thể cho biết kết cấu áo đường của dự án thế nào? Quá trình thi công diễn ra ra sao và các hình ảnh hiện nay của tuyến được không? Có thể may ra mới có thể "bắt mạch" để "kê đơn" được bạn ạ.