PDA

View Full Version : Thảo luận Mathcadnhutminhcm
15/10/09, 09:47 PM
anh em nào rành về mathcad,giúp mình với,
Phần diện tích ĐAH để tính moment và lực cắt,nhưng lại báo lỗi xk.
Thanks.