PDA

View Full Version : Vá ổ gà!haydoidayvdd
20/10/09, 02:06 AM
Lang thang trên mạng thấy người ta vá ổ gà mà thèm:
http://www.break.com/usercontent/2009/9/pot-holes-road-repairs-1353891.html