PDA

View Full Version : Giới thiệu cá nhânThanhsantvbd
21/10/09, 03:02 PM
Tôi vốn là kỹ sư cầu đường của BKDN tốt nghiệp năm 2000. Hiện đang công tác tại Công ty cổ phần tư vấn thiết kế giao thông Bình Định. Điện thoại 0905101648