PDA

View Full Version : Thí nghiệm đường?quang027
30/10/09, 10:21 PM
thưa thầy cho em hỏi: trong tài liệu hướng dẫn thí nghiêm có bảo lấy độ ẩm của hạt quá cỡ bằng 50% độ ẩm hạt tiêu chuẩn.thầy cho em hỏi lấy 50% độ ẩm hạt tiêu chuẩn lúc đã đạt được độ ẩm tốt nhất của đầm nén hay là độ ẩm lúc chưa đầm nén.em cảm ơn thầy

toanss
13/01/10, 12:32 AM
Đương nhiên là độ ẩm sau khi đầm nén rồi "Độ ẩm tối ưu". Khi chưa đầm nén, độ ẩm của vật liệu có thể = 0