PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Tranh biếm họanbc
22/11/09, 08:49 AM
Bức biếm họa của Lý Trực Dũng có chữ ký bên dưới của nhiều nhân sĩ, trí thức như GS Hoàng Tụy, Phạm Duy Hiển, Văn Như Cương, Trần Ngọc Vương, Nguyễn Lân Dũng, Hoàng Thúc Hào, Nguyễn Sĩ Dũng, Nguyên Ngọc, Phạm Duy Hiển, Nguyễn Quang A, Hoàng Đạo Kính, Hồ Ngọc Đại...


http://www.tuanvietnam.net/assets/Uploads/Dunglt5.jpg (http://www.tuanvietnam.net/assets/Uploads/Dunglt5.jpg)


Nguồn: VietNamNET

ltt2007
22/11/09, 09:25 AM
http://www.avzui.com.vn/ControlPanel/store/coolboy150246/cua%20tui%20do%20nghen.jpg