PDA

Xem phiên bản đầy đủ : hỏi về tỷ lệtiensbmt
27/11/09, 10:06 PM
cho mình hỏi chút về tỷ lệ của nova trong thiết kế đường, làm sao để định dạng được tỷ lệ cho bản vẽ đồ án thiết kế đường khi thiết kế tuyến đường đi qua hai điểm A-B để khi đi in ở khổ giấy A1 không cần phải chỉnh sửa lại tỷ lệ nữa. Cảm ơn!