PDA

View Full Version : em thích xây đường hơnngocmjnhmjnh
30/11/09, 03:28 PM
thầy ơi cứu em ạ, em được giao bài tập chuyên đề XÂY DỰNG CẦU, thầy nói sơ sơ cho em là làm thế nào nhé. em cảm ơn thầy nhiều !!!
CHUYÊN ĐỀ XÂY DỰNG CẦU

1. Tên và tóm tắt nội dung chuyên đề:
Thiết kế tổ chức thi công dầm cầu (chế tạo và lao lắp)- Cầu Kéo Hang 1- km26+1024.26 thuộc địa phận bản Bình Lăng, xã Đình Minh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. (Bằng giá long môn cố định kết hợp với cầu dẫn)

2. Các số liệu cần thiết để thiết kế:
Hồ sơ thiết kế kỹ thuật cầu Kéo Hang1- km26+1024.26
Các quy trình thiết kế và thi công hiện hành
3. Các yêu cầu cần giải thích và tính toán trong bản thuyết minh
Thiết kế tính toán các kết cấu bổ trợ phục vụ thi công
Giải thích quá trình thi công
4.Các bản vẽ chính
Các bản vẽ thiết kế trên khổ giấy a1
Các bản vẽ thiết kế thi công trên khổ giấy a1