PDA

View Full Version : Vấn đề đầm chặt! Xin thầy Nguyễn Biên Cương và các bạn giúpanenka
01/12/09, 12:58 PM
Kính Thưa thầy
chào các bạn

Mình có một vấn đề này chưa hiểu trong thí nhiệm đần chặt tiêu chuẩn mong thầy và các bạn giúp.
Đó khi thí nghiệm đầm chặt tiêu chuẩn trong phòng thí nghiệm ta được biểu đồ quan hệ giữa γk - w
như thế này 4909

Ý em muốn hỏi ở đây là:

1 . Em thấy Thường thì lấy dung trọng khô thi công (yktc) ở nhánh khô (vì sao lại như vậy sao ta không chọn bên nhánh ướt cho dù yktc là như nhau).
2. Và em tình cờ đọc được 1 quy trình có ghi là : Đối với các loại đất có tính lún sụt nhanh, khi xử lý độ ẩm nên lấy độ ẩm thi công ở nhánh ướt.[/HIDE]

Em mong Thầy và các bạn giúp đỡ .
em xin chanthanhf cảm ơn.

nbc
01/12/09, 01:21 PM
Ý em muốn hỏi ở đây là:
1 . Em thấy Thường thì lấy dung trọng khô thi công (yktc) ở nhánh khô (vì sao lại như vậy sao ta không chọn bên nhánh ướt cho dù yktc là như nhau).
2. Và em tình cờ đọc được 1 quy trình có ghi là : Đối với các loại đất có tính lún sụt nhanh, khi xử lý độ ẩm nên lấy độ ẩm thi công ở nhánh ướt.[/hide]


Theo nbc thì khi thi công, nhà thầu cần đầm nén đất ở độ ẩm tốt nhất (Wo), đạt Kyc chứ không phải là đầm nén đất đạt Kyc tương ứng với độ ẩm khi đầm nén bằng độ ẩm ở "nhánh khô" hay "nhánh ướt".

Việc đầm nén đất ở Wo sẽ ít tốn công đầm, lớp đất đầm nén có Eo ổn định khi bị ẩm ướt.

anenka
04/12/09, 01:48 PM
Đầu tiên em cảm ơn thầy, nhưng xin thầy cho em hỏi lại vấn đề thứ 2. Em đã xem lại tiêu chuẩn rồi đó là tiêu chuẩn 14 TCN 20 - 2004 Đập đất yêu cầu thi công bằng phương pháp đầm nén , trong muc 7.15.1 có ghi :" Đối với các loại đất có tính lún sụt nhanh, khi sử lý độ ẩm nên lấy độ ẩm thi công ở nhánh ướt." và hình vẽ như hình em đã đưa lên.
Emc chưa hiểu điều này, và em nghĩ nó cũng liên quan đến thí nghiệm.
Xin chân thành cảm ơn thầy.

toanss
13/01/10, 12:29 AM
Trước hết bạn cần hiểu đất có tính sụt lún nhanh là loại đất nào?
" Đối với các loại đất có tính lún sụt nhanh, khi sử lý độ ẩm nên lấy độ ẩm thi công ở nhánh ướt." là đúng rồi
Có thể lấy ví dụ: Đối với cảt, khi bạn san lấp. Cát được thi công bằng phương pháp bơm hút, sau khi nước rút có độ chặt lớn hơn nhiều so với cát khô được thi công bằng Ôtô trở đến. Mặc dù cả 2 phương pháp đều không qua lu lèn!!!