PDA

View Full Version : Hỏi về bê tông xi măng?trungnv61
13/12/09, 04:43 PM
các bạn cho mình hỏi các loại phụ gia thường sử dụng trong thi công cầu và tính năng của từng loại?Trong xây dựng đường BTXM thường sử dụng phụ gia tăng dẻo (bằng bã giấy),phụ gia ghét nước (xà phòng naptalic),phụ gia nhôm ôxit (dùng trong sửa chữa đường) có được dùng trong xây dựng cầu không?