PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Tin nhắn gửi tặng giáng sinh !!!!!!a123050
24/12/09, 01:55 PM
Merry christmas to you !!!...
..\’\:’\’\:::/’::/’/’
....’\’\::’\:/’:/’/’..___,•’`¯`’•,
.....’\’\’\|/’/’/’....../..........._/
.......’\’\|/’/’,.~~/=====_/
........[||||].....(_________)
..........||.....,•’`.._....._....`’•,
..........||.../...... (^)(^)` ........\
..........||..|............ .............i
..........||...\.......\____/........./
..........||.....’•,_............._,•’
.........,||..,~•¯¯\\\\(@)//__
......,•’`||..............////\\\.......`’•,
.....’,...||.............////o\\.............\
..,•’`...,||•’`¯`’•,...////.....\\..…........\
..’,_______,•’...///...o...\\.............|
.......,|.||....

http://saoviet24h.com (http://saoviet24h.com)