PDA

View Full Version : Khai thác Đường.quyetxdcd
31/12/09, 06:22 PM
Gửi thầy Nguyễn Biên Cương!
Em là Trần Văn Quyết sinh viên lớp 05X3B học môn khai thác đường của thầy.Em xin thầy giao nhiệm vụ làm báo cáo môn học Khai thác Đường.Em cảm ơn thầy.Kính chúc thầy sang năm mới sức khỏe, thành công mới và thắng lợi mới.
Email của em là: Quyetxdcd@gmail.com