PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Lich học và thực hành THUD Cầu nhóm 19X3ab và 09X3LTQTDo
17/01/10, 12:02 AM
Lớp 09X3LT: buổi 1: Sáng thứ 2 (18/1), buổi 2: chiều thứ 7 (23/01), buổi 3: Chiều thứ 7 (30/01), buổi 4: chiều thứ 7 (6/2)
Nhóm 19X3ab: buổi 1: sáng thứ 4 (20/1), buổi 2: sáng thứ 6 (22/01), buổi 3: sáng thứ 4 (27/1), buổi 4: sáng thứ 4 (3/2)
Chú ý:- Đây là lịch học do phòng đào tạo bổ sung. Nếu sinh viên nào thuộc nhóm 19X3ab bị trùng lịch học các môn khác thì có thể đăng kí học và thực hành cùng với lớp 09X3LT (nhóm 52) nhưng phải trùng số thứ tự buổi theo lịch trên.
- Nhóm 19X3ab chiều thứ 3 vẫn học bình thường theo lịch cũ.
Mọi thắc mắc liên hệ trực tiếp GV phụ trách: thầy Trung ( 0905 546 695)

boy_06c
17/01/10, 07:41 AM
Chúng em xin cảm ơn thầy. Dạ thưa thầy hầu hết TKB lớp 19ab bị trùng với lịch đồ án môn học thầy ạ. Chỉ riêng thứ 6 là chúng ta thực hành trùng với lịch học. Còn nhóm 19LT thì chúng em có thể đi thục hành vào chièu thứ 7.