PDA

View Full Version : Thi công trụ dẻohoanveron
19/01/10, 02:13 PM
hic. Mình đang lập biện pháp thi công cho trụ dẻo. Đặc điểm của công trình là nằm gần cửa biển, chịu ảnh hưởng của thủy triều. Các huynh nào có tài liệu về thi công trụ dẻo cho mình xin. Cảm ơn nhiều