PDA

Xem phiên bản đầy đủ : 22tcn 263 - 2006httx3
02/02/10, 07:16 PM
Hiện nay đã có Quy trình mới về khảo sát đường ô tô 22TCN 263-2006 thay thế Quy trình cũ 22TCN 263-2000. Mình đang cần bản mới này, các bác ai có thì cho mình xin với!

minhduc39
27/02/10, 11:00 AM
Hiện nay đã có Quy trình mới về khảo sát đường ô tô 22TCN 263-2006 thay thế Quy trình cũ 22TCN 263-2000. Mình đang cần bản mới này, các bác ai có thì cho mình xin với!
Làm gì có tiêu chuẩn 263-2006, bạn nghe thông tin ở đâu vậy?

Ha_Tran
07/12/12, 06:06 PM
Trong 22 TCN 355 -06 có nhắc tới 22 TCN 263 - 06 , Nhưng tìm mãi không ra, tất cả các "ông lớn" cũng chỉ dùng 22 TCN 263 - 06