PDA

View Full Version : So sánh tcn 272-05 và tcn 272-01phuc5vn
22/02/10, 05:04 PM
2 tc chi khác nhau 1 điểm thôi bạn ơi
khác nhau ở tải trọng làn theo phương ngang cầu
với tc 272-01 là 3,5m
với tc 272-05 là 3m