PDA

View Full Version : Ứng dụng của SPT trong thiết kế khung vây?tankado
27/03/10, 10:16 AM
Tôi nghe nói trong thiết kế khung vây theo tiêu chuẩn mới nào đó có sử dụng đến chỉ số SPT. Ai biết có thể nói rõ cách tính này cho tôi biết được không. Tôi đang muốn thay đổi một chút trong tính toán công trình phụ trợ thi công. :M025: