PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Đường ảnh hưởng trong sapTHAISONTAY
07/04/10, 12:52 AM
Em đang làm đồ án cầu bêtông, khi tính nội lực của bản mặt cầu , phải tính nội lực của 1 dầm liên tục . Xin mọi người chỉ dùm em cách chạy ĐAH của dầm liên tục. Em trân thành cảm ơn .