PDA

View Full Version : Bản quá độ vào cầu!huyphan
08/04/10, 04:02 PM
Mình mạn phép tạo topic này để bàn về Bản quá độ/ bản dẫn/ sàn giảm tải ở đầu đường vào cầu
- Tính toán bản quá độ như thế nào? Sơ đồ tính chính xác của nó?
- Có cách nào để thay thế bản quá độ bằng phương án khác khả thi hơn không?

VÌ MÌNH THẤY ĐA SỐ CÁC THIẾT KẾ CẦU BTCT ĐỀU LẤY BẢN QUÁ ĐỘ THEO CẤU TẠO CŨ MÀ KHÔNG CÓ TÍNH TOÁN GÌ CẢ???
MONG CÁC THẦY, CÁC BÁC, CÁC ANH THẢO LUẬN GIÚP VỚI NHÉ! THANKS ALL!!

luckytien
10/11/10, 02:48 PM
Bạn có thể tham khảo ở một số bài viết sau:

http://www.ketcau.com/forum/showthread.php?t=10140

http://www.bantui.com/4rum/viewtopic.php?p=20164#p20164